Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-02-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en täthetskontroll, för att i efterhand kvalitetssäkra ett utfört byggnadsarbete på ett småhus, inte kan anses som sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag

2018-02-08

 Kammarrätten i Stockholm dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag efter Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) nya praxis i den s.k. Sveaskogdomen.

Share Öppna i ny flik

Inget förbud mot tiggeri i Vellinge kommun

2018-02-08

 Länsstyrelsens beslut att upphäva Vellinge kommuns beslut att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) inom vissa områden i kommunen ändas inte. Det framgår inte av utredningen att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att ett förbud är befogat.

Share Öppna i ny flik

Man döms för grovt olaga hot sedan han avlossat skott i luften

2018-02-07

 En man döms för grovt olaga hot sedan han avlossat två skott i luften för att skrämma en grupp ungdomar som befann sig i närheten. Händelsen inträffade hösten 2016, nattetid i ett industriområde i Nordmaling. Påföljden bestäms till sex månaders fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen om umgängesstöd

2018-02-06

 I veckans blogginlägg skriver domaren Christina Kopparberg om frågor som handlar om umgänge med barn efter en skilsmässa.

Share Öppna i ny flik

Aktuella referat från HFD

2018-02-06

 Alla referat från HFD för 2017 publicerade

Share Öppna i ny flik

Flera anhållna i mordärende i Stenhagen den 18 augusti 2017

2018-02-06

 Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Åklagarkammaren i Uppsala har i dag på förmiddagen beslutat anhålla en person på sannolika skäl misstänkt för mord. Även ytterligare personer är sedan förmiddagen anhållna av åklagare, skäligen misstänkta för medhjälp till mord i Stenhagen i Uppsala den 18 augusti 2017.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner såväl Victor Muller som revisorerna i SAAB-rättegången

2018-02-06

 Hovrätten har idag meddelat dom i den s.k. SAAB-rättegången och fastställt tingsrättens friande dom.

Share Öppna i ny flik

En man döms för förseelse mot områdesskydd i naturreservatet Östra Kullaberg, Höganäs.

2018-02-06

 Mannen har uppfört två träkonstruktioner i naturreservatet. Tingsrätten bedömer hans agerande som förseelse mot områdesskydd och dömer honom till böter.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord m.m. i Katrineholm

2018-02-06

 Åtal har väckts i Nyköpings tingsrätts mål B 1456-17 gällande mord, anstiftan av mord och grov misshandel, flera fall av grovt vapenbrott, grov utpressning, penningtvätt, anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse och våldtäkter i Katrineholm.