Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Informationsutbytet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning effektiviseras

2017-09-08

 Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som effektiviserar informationsutbytet inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk i Edsån

2017-09-07

 Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade Curt Jonsson ifrån Strömsund att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Svenska medborgaren Theodore Tabaro för åtals för folkmord Rwanda

2017-09-06

 Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot en 49-åriga Theodore Tabaro man för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Detta är tredje gången en svensk åklagare åtalar någon för brott begångna i samband med folkmordet i Rwanda.

Share Öppna i ny flik

Starkare skydd mot näthat

2017-09-06

 I en proposition föreslår regeringen att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. Bland annat införs ett nytt brott som gör det straffbart att sprida vissa integritetskänsliga bilder och uppgifter.

Share Öppna i ny flik

Polisen "Hemliga uppgifter är väl skyddade"

2017-09-06

 Polismyndigheten har inte agerat på ett sådant sätt att hemliga personuppgifter har läckt ut till obehöriga.

Share Öppna i ny flik

Förundersökning om vållande till annans död i samband med ett polisingripande läggs ner

2017-09-05

 Åklagare lägger delvis ned utredningen i ett ärende där en man avled på ett sjukhus i Västerås i samband med ett polisingripande. Det går inte att bevisa att poliserna orsakat mannens död. Däremot fortsätter en förundersökning om tjänstefel.

Share Öppna i ny flik

Rikspolischef Dan Eliasson - Krävs förbättrad arbetsmiljö för poliser

2017-09-05

 Fler poliser, bättre skyddsutrustning och tydligare straff för brott mot poliser. Det är de viktigaste åtgärderna för motverka attacker mot poliser, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Share Öppna i ny flik

Ny chef för Polismyndighetens rättsavdelning

2017-09-04

 Martin Valfridsson blir ny chef för Polismyndighetens rättsavdelning. Han tillträder tjänsten i mitten av oktober.

Share Öppna i ny flik

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

2017-08-31

 I dag har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med skärpta straff för bland annat grovt vapenbrott. Straffskärpningarna innebär att personer som grips med skarpladdade vapen i princip alltid kommer att häktas direkt i avvaktan på rättegång.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse ska vara normalstraff för mord

2017-08-31

 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot en promemoria med förslag att livstids fängelse pekas ut som normalstraff för mord.