Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt blogginlägg kommenterar SVT:s Domstolen

2018-02-27

 I dag kommenterar Domarbloggen säsongens första avsnitt av SVT:s program Domstolen som sändes i torsdags.

Share Öppna i ny flik

Livstidsstraff omvandlat.

2018-02-26

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att omvandla Tobias Jardebergs straff om fängelse på livstid till ett tidsbestämt fängelsestraff om 30 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-02-23

 Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Upplands Väsby kommun.

Share Öppna i ny flik

Västlänken P 11082-17

2018-02-23

 Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken. Det innebär att detaljplanerna ligger fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-02-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till vad som gäller när allmänna handlingar i ett bolags verksamhet endast kan sökas fram genom handlingar i den del av bolagets verksamhet som inte är offentlig.

Share Öppna i ny flik

Västlänken P 11082-17

2018-02-23

 Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken. Det innebär att detaljplanerna ligger fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Share Öppna i ny flik

Svenska Handbollslandslaget vinner i kammarrätten

2018-02-22

 Kammarrätten i Stockholm har ändrat förvaltningsrättens dom i ett skattemål och bifallit Svenska Handbollslandslaget AB:s överklagande.

Share Öppna i ny flik

Inget prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg 2018

2018-02-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag, den 22 februari 2018, beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg under tiden 2 januari 2018 till och med 15 februari 2018 i Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län. Det innebär att domstolen inte kommer att ta upp målen till prövning.

Share Öppna i ny flik

2018-02-22 Tid för dom

2018-02-22

 Mark- och miljödomstolens ställningstagande till landstingets ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. redovisas i en dom som ges den 25 maj 2018. Domen är tillgänglig fr.o.m. kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i Arbogamålet

2018-02-22

 Tisdagen den 27 februari 2018 klockan 14.00 meddelar hovrätten dom i det s.k. Arbogamålet. I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av vad hovrätten har kommit fram till. Hovrätten kommer också att hålla en pressträff.