Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige

2018-02-06

 Under vapenamnestin kan du som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Du kan vara anonym och kommer inte att straffas för innehavet. Glöm inte att kontrollera att vapnet är oladdat. Det är viktigt för din och andras säkerhet!  Amnestin omfattar inte sprängmedel eller andra explosiva ämnen. Polisen kan inte heller av säkerhetsskäl ta emot dessa.

Share Öppna i ny flik

Regeringen föreslår stärkt konsumentskydd

2018-02-06

 I dag presenterar biträdande justitieminister Heléne Fritzon och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund ett förslag som ska stärka konsumentskyddet.

Share Öppna i ny flik

17-åring döms för grov misshandel mot två personer på Nicolaiskolan i Helsingborg

2018-02-05

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 17-åring som åtalats för att ha knivstuckit två personer på Nicolaiskolan i Helsingborg. 17-åringen döms för två fall av grov misshandel till tio månaders sluten ungdomsvård. Han ska också betala skadestånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Detaljplanen för bussterminalen vid Slussen fastställs

2018-02-02

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag meddelat dom i mål om detaljplan för bussterminal i Katarinaberget. Domstolen avslår eller avvisar samtliga överklaganden.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten fäller för mord i mål där kropp påträffats i bagageutrymme på en bil

2018-02-02

 En man i 60-årsåldern försvann i mars 2016. Hans kvarlevor hittades i en bil drygt ett år efteråt, i juni 2017. Nu dömer en enig tingsrätt bilens ägare Alejandro Aguilar De Santiago för mord till fängelse 17 år. Han döms även för grovt bokföringsbrott och grov förskingring mot 7-Eleven.

Share Öppna i ny flik

Jämställdhetsministern besöker Förvaltningsrätten i Karlstad

2018-02-02

 Media bjuds in till jämställdhetsminister Åsa Regnérs besök på Förvaltningsrätten i Karlstad den 6 februari. Ministerns besök syftar till att uppmärksamma Sveriges Domstolars arbete med jämställdhetsintegrering.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-02-02

 Fråga om det enligt 41 kap. 13 § socialförsäkringsbalken finns särskilda skäl att använda en annan högre inkomst än den som anges i 11 och 12 §§ som livränteunderlag. (Mål nr 544-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6858-15).

Share Öppna i ny flik

Ny tid för dom i mål om fågelägg

2018-02-01

 Ny tid för dom i det så kallade fågeläggsmålet, rörande bl a grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott. Domen kommer istället meddelas den 9 februari 2018 kl. 11.00 på grund av att det krävs ytterligare tid för att skriva domen.

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom ny ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

2018-02-01

 Regeringen har idag utnämnt Helena Jäderblom till ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena arbetar som domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och är president på en av domstolens fem dömande avdelningar. Hon har tidigare varit justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-02-01

 Regeringen har 2018-02-01