Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en person i sin frånvaro för explosionen på Övre Husargatan i Göteborg

2021-10-04

 Tingsrätten har under eftermiddagen idag häktat en 55-årig man såsom på sannolika skäl misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott och för försök till mord den 28 september 2021 på Övre Husargatan i Göteborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2021-10-04

 Fråga om det finns förutsättningar för att fastställa beskattningsunderlaget för byggherre- och entreprenadtjänster med stöd av bestämmelserna om omvärdering i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Man misstänkt för människorov häktas

2021-10-01

 Tingsrätten har fattat beslut att den man som misstänks för människorov i Värnamo den 29 september 2021 ska häktas.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-10-01

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Föreskrift om hembudsskyldighet vid gåva av fastighetsandel följde inte med en senare gåva av andelen

2021-10-01

 En föreskrift om hembudsskyldighet vid gåva av en fastighet binder mottagaren av gåvan och gäller även i förhållande till gåvotagarens borgenärer. Högsta domstolen har nu tagit ställning till om en sådan föreskrift följde med egendomen när gåvotagaren i sin tur överlät andelen utan att upprepa föreskriften i det nya gåvobrevet.

Share Öppna i ny flik

Dom i hockeymålet

2021-10-01

 Dom i målet som rör en incident som inträffade under en internationell ishockeymatch den 7 november 2017 meddelas den 8 oktober 2021 (ursprungligen den 1 oktober) .

Share Öppna i ny flik

Chefsbyte på Örebro tingsrätt

2021-10-01

 Nuvarande lagman Björn Lindén meddelade i förra veckan att han lämnar domstolen. Tillförordnad lagman från och med den 5 oktober blir Lars-Gunnar Lundh, nu lagman vid Västmanlands tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om bl.a. mord på resecentrum i Linköping; B 1656-21

2021-10-01

 Tingsrätten har idag meddelat dom i brottmålet gällande mord och grovt olaga hot på resecentrum i Linköping.

Share Öppna i ny flik

Polismyndigheten har överträtt brottsdatalagen

2021-09-30

 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i ett tillsynsbeslut kommit fram till att polisanställdas användning av en applikation för ansiktsigenkänning innebär en överträdelse av brottsdatalagen. IMY har därför påfört Polismyndigheten en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten ändrar inte det överklagade beslutet.

Share Öppna i ny flik

Förtroendet för domstolarna ska undersökas

2021-09-30

 De allmänna domstolarna i Norrbottens och Västerbottens län inleder den 1 oktober 2021 en brukarundersökning för att mäta förtroendet för domstolarna.