Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten kommer att pröva elnätsföretagens intäktsramar

2021-11-25

 Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 26 februari 2021 domar i mål som rörde ett stort antal elnätsföretags s.k. intäktsramar under perioden 2020–2023. Intäktsramarna reglerar vad företagen får ta ut i avgifter från sina kunder. Domarna överklagades av Energimarknadsinspektionen till kammarrätten. Kammarrätten har idag beslutat att meddela prövningstillstånd i samtliga 120 mål.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-11-25

 Regeringen har den 25 november 2021:

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en man och en kvinna till långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot barn

2021-11-25

 Göta hovrätt fastställer i huvudsak Kalmar tingsrätts dom mot en man och en kvinna i mål om bl.a. grov våldtäkt mot två barn och grovt barnpornografibrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen

2021-11-25

 Fråga om lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas ut till en utländsk arbetstagare av någon annan än dennes arbetsgivare i Sverige kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd.

Share Öppna i ny flik

Ledningsrätt för basstationer har upplåtits i och på byggnader i Luleå

2021-11-24

 Ett bolag som tillhandahåller mobiltelefonnät har ansökt om ledningsrätt på fastigheter i Luleå kommun. Ansökan avser befintliga basstationer på sex fastigheter, fem av dem ägs av kommunen och en fastighet är privatägd.

Share Öppna i ny flik

30-åring som beställt två mord i Malmö döms till livstids fängelse

2021-11-24

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en 30-årig man stått åtalad för att ha beställt två mord i Malmö år 2017 och 2018. Liksom tingsrätten anser hovrätten att mannen är skyldig till anstiftan av mord och av försök till mord. Hovrätten dömer dessutom mannen för ytterligare ett fall av anstiftan av mord. Mannen får livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om avvisad ansökan om förhandsbesked

2021-11-23

 Avvisad ansökan om förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 12627-20 angående försök till mord och medhjälp till försök till mord

2021-11-23

 Åtal för försök till mord m.m. har väckts vid Malmö tingsrätt mot två män. Huvudförhandlingen beräknas pågå under sex dagar med början onsdag den 24 november 2021.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-11-23

 Veckans inlägg är skrivet av beredningsjuristen Staffan Ekdahl. Det handlar om villkorlig dom och läsaren får bl.a. reda på när domstolen kan döma till villkorlig dom, vad en villkorlig dom egentligen innebär och hur den villkorliga domen kan kombineras med dagsböter eller samhällstjänst

Share Öppna i ny flik

Information till åhörare i målet om grovt folkrättsbrott i Iran

2021-11-22

 Under förhandlingsdagarna tidsperioden den 23–29 november 2021 kommer åhörarplatser att erbjudas i en sidosal på Bergsgatan 50.