Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om rättskraften av en dom om bättre rätt till fastighet

2021-03-18

 Enligt Högsta domstolens avgörande i dag har en dom om bättre rätt till fastighet inte bindande verkan i en senare tvist med en innehavare av panträtt i fastigheten.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2021-03-18

 Regeringen har den 18 mars utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-03-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om utrangeringsavdrag ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt för mål om stöd vid korttidsarbete

2021-03-16

 Tillstånd till prövning i kammarrätt. Fråga om ordinarie lön i samband med ansökan om stöd vid korttidsarbete. (Mål nr 6715-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6165-20).

Share Öppna i ny flik

Möt Björn, domare vid Kammarrätten i Stockholm

2021-03-16

 Kammarrättsrådet Björn Berselius berättar om sitt uppdrag och om hur det är att arbeta vid Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-16

 I veckans inlägg berättar Maria Pagmén om sitt omväxlande arbete. Hon är en av sex handläggarchefer på Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål grovt jaktbrott

2021-03-15

 Pressträff i samband med dom i uppmärksammat mål om grovt jaktbrott Mål: B 5279-18

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-03-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föreläggande enligt djurskyddslagen

2021-03-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om det finns förutsättningar för att meddela ett föreläggande enligt djurskyddslagen när de brister som föreläggandet avser är åtgärdade vid tidpunkten för beslutet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Allramålet

2021-03-15

 Den 22 mars 2021 kl. 09.30 påbörjar Svea hovrätt huvudförhandling i ett mål om påstådd ekonomisk brottslighet med kopplingar till Svensk Fondservice AB (SFS), numera Allra Pension AB. Förhandlingen beräknas pågå till i början av juni.