Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa

2019-11-19

  Åtal väckt vid Mora tingsrätt mot två personer i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa Rovdjurspark den 4 augusti 2017.

Share Öppna i ny flik

Remissvar till Energimarknadsinspektionen

2019-11-19

 Remissvar avseende föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2)

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen angående grovt förtal

2019-11-19

 Som tingsrätten tidigare meddelat kommer huvudförhandling i ett medialt uppmärksammat mål angående grovt förtal att äga rum den 21 och 25 november 2019.

Share Öppna i ny flik

Person åtalad för dråp döms till fängelse

2019-11-18

 Tingsrätten har idag dömt den man som åtalats för dråp på sin sjuka hustru till fängelse i ett år och sex månader. Vid påföljdsbedömningen har hänsyn tagits till förmildrande omständigheter.

Share Öppna i ny flik

En 16-åring döms till rättspsykiatrisk vård för mord och förberedelse till mord

2019-11-18

 Tingsrätten dömde i dag en 16-åring för att ha mördat en jämnårig kamrat med en yxa på en plats mellan Rösjön och Edsviken i Sollentuna. 16-åringen dömdes samtidigt för förberedelse till mord av en äldre kamrat. 16-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och att betala skade-stånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-15

 Beräkning av det förbehållsbelopp som krävs för att uppfylla försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Share Öppna i ny flik

Information om dom i målet där en 16-åring åtalats för bl.a. mord av en jämnårig kamrat i närheten av Rösjön i Sollentuna

2019-11-15

 Domen i målet kommer att ges måndagen den 18 november kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Preliminär tidsplan i mål M 11730-18, Preemraff i Lysekil

2019-11-15

 Efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelade prövningstillstånd i målet har regeringen beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av sökt verksamhet. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen, efter handläggning av målet, i stället för att meddela dom ska överlämna målet till regeringen med ett eget yttrande.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-14

 Ett offentligt biträde som överklagar Migrationsverkets avslag på begäran om snabb handläggning har rätt till ersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-14

 Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan avslås om försörjningskravet inte är uppfyllt utan att en identitets- och anknytningsutredning har gjorts.