Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-09-16

 En utlänning som utvisats på livstid av allmän domstol behöver inte utvisas även av Migrationsverket.

Share Öppna i ny flik

Nytt på domarbloggen!

2020-09-15

 På grund av tidigare tekniska problem och svårigheter att läsa de två senaste veckornas blogginlägg publicerar vi dem nu på nytt.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-09-15

 Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Share Öppna i ny flik

Två män döms för dödsskjutningen i Råcksta

2020-09-15

 Svea hovrätt har i dag dömt två män för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i augusti 2019 i Råcksta. En av männen döms även för medhjälp till försök till mord i Nacka i september 2019. Straffet bestäms till 16 års fängelse för den man som döms för båda händelserna och till 12 års fängelse för den andre mannen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-09-14

 Dom i mål om ekonomiskt bistånd

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Telia-målet

2020-09-14

 Den 21 september påbörjar Svea hovrätt huvudförhandlingen i ett mål om bestickning, grovt brott. Förhandlingen beräknas pågå till december.

Share Öppna i ny flik

Kommunbeslut om förbud mot bön på arbetstid upphävs

2020-09-11

 Förvaltningsrätten i Malmö upphäver Bromölla kommuns beslut om förbud mot bön på arbetstid. Kommunens beslut anses strida mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 4402-20, angående mord (åhörarplatser)

2020-09-11

 På grund av rådande omständigheter med coronavirussjukdomen covid-19 är åhörarplatserna vid huvudförhandlingen i mål B 4402-20, angående mord, begränsade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-09-11

 

Målet gällde rätt att ta del av allmän handling hos Riksdagsförvaltningen. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att de begärda handlingarna inte var att anse som allmänna. Överklagandet avslogs därför.

Share Öppna i ny flik

Avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst avseende lägenheter för omsorgsboende har ansetts avse upplåtelse av lokal

2020-09-11

 I avtal mellan en kommun som hyresgäst och en bostadsrättsförening som hyresvärd uppkom tvist om de två avtalen avsåg lokal eller bostadslägenhet. Kommunen hyrde i sin tur ut hyresobjektens bostadslägenheter som gruppbostäder till personer med funktionshinder. Avtalets utformning, den avsedda användningen och det av parterna angivna ändamålet med uthyrningen samt det betydande inslaget av vård- och omsorgsverksamhet medförde enligt Högsta domstolen att avtalen skulle anses avse upplåtelse av lokal.