Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg och ersättning för kostnader

2020-10-26

 Förhållanden som redan har beaktats vid beskattningen ska inte påverka beräkningen av underlaget för skattetillägg. Underlag för skattetillägg har därför beräknats utan beaktande av ingående mervärdesskatt när den skattskyldige redan hade redovisat den ingående skatten och medgetts avdrag för den innan det upptäcktes att den utgående mervärdesskatten inte hade redovisats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2020-10-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om det finns förutsättningar för skönsbeskattning av kontantinsättningar på en skattskyldigs bankkonto.

Share Öppna i ny flik

Eriks Gondolen får skadestånd av kommunen

2020-10-23

 Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att Stockholms kommun ska betala 18 570 000 kr till Eriks Restaurang Saltsjön AB (Eriks Gondolen) på grund av störningar från ombyggnationen av Slussen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-10-23

 

Fråga om anvisningskommunen ansvarar för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (2001:453) efter utgången av hyresperioden för bostaden (Mål nr 3444-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 593-20).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. stämpling till mord på en advokat

2020-10-23

 Åklagaren har tidigare väckt åtal mot en kvinna för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018. Åklagaren har även väckt åtal mot två män och ytterligare en kvinna för delaktighet i samma brott. Åklagaren har därutöver åtalat kvinnan för anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. I samma stämningsansökan åtalas även en tredje man för försök till mord på advokaten hösten 2019. Huvudförhandlingen inleds måndagen den 2 november 2020 kl. 09.00 och beräknas pågå under ca fem veckor.

Share Öppna i ny flik

Elleverantör ansågs ha strikt ansvar för skada vid brand hos mottagare av el från leverantörens anläggning

2020-10-23

 En fastighet i Tranås med verkstadsbyggnader började brinna sedan el med för hög spänning hade överförts till fastighetens starkströmsanläggning. Frågan i målet var om en elleverantör kan bli ansvarig för skador som uppkommit efter det att skadlig el passerat anslutningspunkten till mottagarens starkströmsanläggning.

Share Öppna i ny flik

Dom i ett mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn

2020-10-23

 Göta hovrätt fastställer i huvudsak Skaraborgs tingsrätts dom mot en man och en kvinna från Vara kommun i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn.

Share Öppna i ny flik

Ingen kisspaus på tåget för Pågatågspersonalen

2020-10-23

 Arriva AB är skyldiga att se till att personalen på Pågatågen inte behöver arbeta längre än högst 2,5 timmar innan de får en paus för att gå på personaltoalett. Det konstaterade Förvaltningsrätten i Malmö idag.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om mord i Uddevalla

2020-10-23

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för mord och brott mot griftefrid mot sin 17-åriga sambo i Uddevalla. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i skuldfrågan men bestämmer påföljden till ett tidsbestämt fängelsestraff om 18 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-10-22

 Fråga om klagandens ekonomiska engagemang i Sverige, tillsammans med andra anknytningsfaktorer, medför att han har väsentlig anknytning hit. Förhandsbesked om inkomstskatt.