Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2020-06-03

 

Fråga om en redovisning avseende utförd assistans som lämnats in till Försäkringskassan först efter det att slutavräkning gjorts enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken kan läggas till grund för utbetalning av assistansersättning (Mål nr 5677-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1133-18).

Share Öppna i ny flik

Gotlands vattenförsörjning – avtalet mellan Region Gotland och Cementa AB är lagligt

2020-06-03

 Tekniska nämnden beslutade att underteckna ett avtal med Cementa AB om förstärkt vattenförsörjning på Gotland. Förvaltningsrätten slår fast att Tekniska nämnden, som är ansvariga för vatten- och avloppsförsörjningen på Gotland, var behöriga att besluta om och underteckna avtalet.

Share Öppna i ny flik

De tilltalade i det s.k. ”chicken-race målet” döms för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott

2020-06-03

 Påföljden för de två unga männen, nu 20 respektive 19 år gamla, bestäms till skyddstillsyn och samhällstjänst i 200 respektive 160 timmar. Om fängelse istället skulle ha dömts ut skulle fängelse i 10 respektive 8 månader ha dömts ut sedan hänsyn tagits till deras ålder vid gärningen. De ska tillsammans betala skadestånd till målsägandena med 190 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Beställning av dom

2020-06-01

 Domen skickas endast ut på USB-minne pga. storleken.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott begånget i januari 2020

2020-05-29

 

Åtal ska vara väckt senast den 12 juni 2020 kl. 11.00.

 

Avdelning 5

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om mordet i Vallby

2020-05-29

 Den tilltalade döms till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott begånget i januari 2020

2020-05-29

 

Åtal ska vara väckt senast den 12 juni 2020 kl. 11.00.

 

Avdelning 5

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2020-05-29

 

Fråga om vilka krav som gäller för att en kreditnota ska anses utfärdad enligt 11 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) (Mål nr 459-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 764-19).

Share Öppna i ny flik

Målsägandebiträde hade rätt till ersättning för promenad

2020-05-29

 

Vid en huvudförhandling i Göta hovrätt närvarade ett målsägandebiträde via videolänk från Åklagarkammaren i Örebro. Målsägandebiträdet yrkade ersättning för 30 minuters tidsspillan för promenad till och från åklagarkammaren. Hovrätten avslog yrkandet med hänvisning till ett tidigare hovrättsfall där ett målsägandebiträde i en liknande situation inte fick ersättning. I det fallet gjordes bedömningen att kostnaderna för staten skulle ha blivit...

Share Öppna i ny flik

Haparanda stad ska betala tillbaka drygt 825 000 kronor till Försäkringskassan

2020-05-29

 Haparanda stad har som assistansanordnare och arbetsgivare skrivit under och godkänt tidsredovisningar för två personliga assistenter. Som en konsekvens av detta har Försäkringskassan felaktigt betalat ut assistansersättning om drygt 825 000 kronor.