Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsbidrag

2020-06-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur reglerna om bostadsbidrag ska tillämpas för makar i ett polygamt äktenskap.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av uppgifter

2020-06-22

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om personuppgifter ur registret över hälso- och sjukvårdspersonal ska lämnas ut till en annan myndighet (Mål nr 433-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7385-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-06-22

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa ärende.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förande av förteckning

2020-06-22

 Åtgärden att avföra någon från en myndighets förteckning över personer som anses lämpliga att ex officio förordna som offentliga biträden utgör inte ett överklagbart förvaltningsbeslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förande av förteckning

2020-06-22

 

Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kan förordnas som offentliga biträden och om ett sådant beslut är överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-06-22

 Remissvar avseende förslag till ändrande föreskrifter om ursprungsgarantier för el (STEMFS 2017:2)

Share Öppna i ny flik

Man döms till ett års fängelse för att ha kartlagt försvarsverk

2020-06-22

 Hovrätten har fastställt Göteborgs tingsrätts fällande dom mot en man som åtalats för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i målet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt är nu avslutad

2020-06-18

 Dom i målet kommer att meddelas den 10 juli 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

En 52-årig man döms för mord m.m. till fängelse på livstid

2020-06-18

 En 52-årig man döms för mord, förberedelse till mord, olovlig avlyssning, kränkande fotografering och grovt rattfylleri till fängelse på livstid. Mannen ska också betala skadestånd om sammanlagt 317 234 kr.

Share Öppna i ny flik

Fem års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott

2020-06-18

 En man i 45-års åldern som bor i Torsås kommun har åtalats för grovt barnpornografibrott och olaga våldsskildring. Tingsrätten dömer mannen för brotten till fängelse i fem år.