Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-09-14

 Dom i mål om ekonomiskt bistånd

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Telia-målet

2020-09-14

 Den 21 september påbörjar Svea hovrätt huvudförhandlingen i ett mål om bestickning, grovt brott. Förhandlingen beräknas pågå till december.

Share Öppna i ny flik

Kommunbeslut om förbud mot bön på arbetstid upphävs

2020-09-11

 Förvaltningsrätten i Malmö upphäver Bromölla kommuns beslut om förbud mot bön på arbetstid. Kommunens beslut anses strida mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 4402-20, angående mord (åhörarplatser)

2020-09-11

 På grund av rådande omständigheter med coronavirussjukdomen covid-19 är åhörarplatserna vid huvudförhandlingen i mål B 4402-20, angående mord, begränsade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-09-11

 

Målet gällde rätt att ta del av allmän handling hos Riksdagsförvaltningen. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att de begärda handlingarna inte var att anse som allmänna. Överklagandet avslogs därför.

Share Öppna i ny flik

Avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst avseende lägenheter för omsorgsboende har ansetts avse upplåtelse av lokal

2020-09-11

 I avtal mellan en kommun som hyresgäst och en bostadsrättsförening som hyresvärd uppkom tvist om de två avtalen avsåg lokal eller bostadslägenhet. Kommunen hyrde i sin tur ut hyresobjektens bostadslägenheter som gruppbostäder till personer med funktionshinder. Avtalets utformning, den avsedda användningen och det av parterna angivna ändamålet med uthyrningen samt det betydande inslaget av vård- och omsorgsverksamhet medförde enligt Högsta domstolen att avtalen skulle anses avse upplåtelse av lokal.

Share Öppna i ny flik

Mari Andersson tf kammarrättspresident

2020-09-10

 Regeringen har i dag beslutat att anställa Mari Andersson som tf. kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Första spadtaget på nya domstolslokaler för Eskilstuna tingsrätt

2020-09-10

 Idag togs det första spadtaget på nya domstolslokaler för Eskilstuna tingsrätt. Det är lokalerna för det gamla Myntverket som nu ska byggas om och anpassas för tingsrättens verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-09-10

 Regeringen har den 10 september 2020 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom i mål angående dödsskjutning i Västervik

2020-09-10

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot en man som varit åtalad för mord efter att mannen i oktober 2019 avlossat en pistol, vilket ledde till att en kvinna avled. Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att den bevisning som har lagts fram inte är tillräcklig för att komma fram till att mannen haft avsikt att döda kvinnan.