Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten inhiberar beslutet om återkallelse av Humana Assistans AB:s tillstånd

2023-02-07

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 31 januari 2023 att dra in Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarverksamhet och hemtjänst.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-07

 Nu är det på nytt möjligt för jurister som är i början av sin domarkarriär att tjänstgöra vid Europadomstolen. I veckans inlägg berättar vår gästskribent Alicia Mossmann mer om den här möjligheten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2023-02-07

 Vid tillämpning av en sekretessbrytande bestämmelse har en kommunal nämnd som utövar tillsyns- och kontrollverksamhet på miljö- och hälsoskyddsområdet inte ansetts vara en myndighet som har till uppgift att ingripa mot brott.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt vid Uppsala tingsrätt gällande bl.a. försök till mord och synnerligen grovt narkotikabrott

2023-02-06

 Åklagaren har väckt åtal mot sammanlagt 13 personer som är misstänkta för bl.a. försök till mord, förberedelse till mord och synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandling i målet kommer att pågå under februari och mars.

Share Öppna i ny flik

41-årig man döms för två mord i Mälarhöjden

2023-02-06

 Tingsrätten har i dag dömt en 41-årig man för mord på två personer, en 43-årig kvinna och en 6-årig pojke, i Mälarhöjden den 26 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kamerabevakning

2023-02-06

 Fråga om intresseavvägningen mellan kamerabevakningsintresset och den enskildes intresse av inte bli bevakad när fråga är om en kommuns kamerabevakning under dagtid och tidig kväll av centrala platser i en stadskärna.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen för att få klarlagt om laddning av elfordon i en laddningsstation innebär att användare av elfordon ska anses förvärva el i mervärdesskatterättslig mening och, om så är fallet, från vem leveransen sker.

Share Öppna i ny flik

Inställda förhandlingsdagar i mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-02-03

 Förhandlingsdagarna den 6, 7 och 8 februari 2023 är inställda.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare två översatta avgöranden publicerade på vår engelskspråkiga webbplats

2023-02-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare två översatta avgöranden på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2023-02-03

 Det är tillåtet för en upphandlande myndighet att ställa upp ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser.