Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-16

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd krävdes inte för innehav av luftrevolver

2023-02-16

 En man åtalades för ringa vapenbrott genom innehav av en luftrevolver och två burkar pepparspray. Han frias för innehavet av luftrevolvern då den omfattas av ett undantag från kravet på tillstånd för innehav av vapen.

Share Öppna i ny flik

Nytt prejudikat om rättegångskostnader

2023-02-16

 En privatperson har ansetts ha rätt till ersättning för rättegångskostnad avseende eget arbete.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-02-16

 Regeringen har den 16 februari 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om svenskt medborgarskap

2023-02-16

 En utländsk medborgare som är medföljande till en svensk ambassadanställd får inte räkna in tiden utomlands som hemvist i Sverige vid prövningen av ansökan om svenskt medborgarskap

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-02-16

 Fråga om ett beslut att avvisa en ansökan om sjukpenning med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer ska omprövas av Försäkringskassan innan det får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (Mål nr 489-490-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3081-3082-21). 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-02-16

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2023-02-16

 Fråga om Försäkringskassan kan tillämpa 37 § förvaltningslagen (2017:900) för att ändra ett beslut om sjukpenninggrundande inkomst till den enskildes nackdel eller om ett sådant beslut endast kan ändras med stöd av 113 kap. socialförsäkringsbalken. Även fråga om Försäkringskassans beslut borde ha omprövats av Försäkringskassan innan det fick överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (Mål nr 4261-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7780-21).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-15

 Fråga om när skattskyldigheten upphör för uttag av tjänster som tillförs ägarlägenhetsfastigheter som utgör lagertillgångar i en byggnadsrörelse och som avyttras successivt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-15

 I veckans inlägg berättar vår samordnare för vittnesstöd Natalie Hansdotter om hur vittnesstödet arbetar. Hon berättar särskilt om hur de möter unga personer som kallats som vittne eller brottsoffer till domstolen.