Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Vapstens lappby förlorar tvisten även i hovrätten

2023-06-22

 Vapstens lappby och deras medlemmar får inte heller i hovrätten framgång med sin talan om bättre rätt till renskötsel. De har inte bevisat att de har haft en renskötselrätt som de berövats i Vapstensområdet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-06-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en förening som tillhandahåller en dejtingtjänst för vilken användaren måste betala ett minimibelopp och där en del av betalningen tillfaller en ideell organisation omsätter en tjänst samt att beskattningsunderlaget ska beräknas med utgångspunkt i minimibeloppet utan avdrag för den del av betalningen som tillfaller den ideella organisationen och även om användaren väljer att betala ett högre belopp.

Share Öppna i ny flik

Fråga om ett bokförlag och en författare har gjort intrång i en annan författares upphovsrätt

2023-06-22

 

Två författare hade avtal med ett bokförlag om att bland annat ge ut en bok som de två författarna hade börjat skriva gemensamt. Samarbetet upphörde innan boken blev klar och en av författarna skrev färdigt boken och förlaget gav ut den. Den andre författaren väckte talan vid Patent- och marknadsdomstolen mot förlaget och den som skrivit klart boken och yrkade bland annat att förlaget skulle vid vite förbjudas att sprida den och att förlaget och den kvarstående författaren skulle betala ersättn...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2023-06-22

 För att en kostnad ska vara en ersättningsgill extraordinär kostnad enligt 5 § förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. krävs inte att kostnaden har koppling till ett visst barns eller en viss elevs behov av särskilt stöd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-22

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen avslår överklagande i mål om svenskt medborgarskap.

2023-06-22

 Migrationsöverdomstolen bedömer att en sökande inte kan beviljas svenskt medborgarskap om denne tjänstgjort i de reguljära syriska väpnade styrkorna under den tid som dessa gjort sig skyldiga till systematiska, omfattande och grova övergrepp.

Share Öppna i ny flik

Två ansvariga för Korpbergets Behandlingscenter AB döms för vållande till annans död.

2023-06-22

 Två personer i ledande ställning på behandlingshemmet döms för att ha underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder när det gäller bland annat tillsyn och medicinsk bedömning av en intagen 19-årig patient, vilket fått till följd att patienten avled. En tredje åtalad person frikänns från brott.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer dom gällande mordförsök med machete

2023-06-22

 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och dömer en 22-årig man för bland annat mordförsök till femton års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Flera dömda efter skjutning i centrala Hässleholm

2023-06-22

 Natten mellan den 2 och 3 oktober 2022 ägde en skottlossning rum på Skolgatan i centrala Hässleholm. Totalt åtta personer åtalades för inblandning, varav tingsrätten nu fäller fem. Tingsrätten går på åklagarens linje och anser att brottsligheten är värd långa fängelsestraff. På grund av säkerhetsskäl fick huvudförhandlingen, som omfattade flera dagar, hållas i säkerhetssal vid Göteborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-06-22

 En utlänning som omfattas av ett omedelbart verkställbart avvisningsbeslut kan under vissa omständigheter hållas i så kallat sannolikhetsförvar.