Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-08-28

 Fråga om avräkning enligt skatteavtalet med Italien för erlagd italiensk skatt avseende avsättningar till en tjänstepensionsförsäkring vid beskattningen av de utbetalningar som den skattskyldige senare erhåller från försäkringen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

En man döms till 17 års fängelse för mord på ett studentboende i Kristianstad

2023-08-25

 Tingsrätten har i dag dömt en man för att ha mördat sin flickvän på ett studentboende i Kristianstad i december 2022. Mannen döms till 17 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-08-25

 Migrationsöverdomstolen återförvisar mål när fråga om härledd uppehållsrätt för förälder till minderårig unionsmedborgare inte har prövats.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avseende mord m.m. på Emporia nu avslutad

2023-08-22

 Idag avslutade Malmö tingsrätt huvudförhandlingen i det mål där en 16-åring är åtalad för mord, mordförsök och framkallande av fara för annan på Emporia köpcentrum den 19 augusti 2022. Åtalet avser även grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-08-22

 Sveriges domstolar har inlett ett samarbete med den armeniska domar- och åklagarakademin. Armenien befinner sig i ett läge där man önskar reformera samhället i en öppen och demokratisk riktning. En viktig del av reformarbetet är att öka förtroendet för rättsväsendet. I veckans inlägg berättar Ludvig Becking om det spännande samarbetet. Ludvig arbetar som internationell samordnare på den internationella enheten på Domstolsverket.

Share Öppna i ny flik

Ingen ersättning från ansvarsförsäkring för brand på kurortshotell

2023-08-22

 Målet gällde ett krav från en skadelidandes försäkringsbolag mot en ansvarsförsäkringsgivare. Den försäkrade skadevållaren hade gått i konkurs. I Högsta domstolens avgörande behandlas bl.a. betydelsen av en tidigare dom mellan den försäkrade och ansvarsförsäkringsgivaren.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan inleds

2023-08-18

 I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. I november 2021 väcktes åtal mot två personer avseende medhjälp till grovt folkrättsbrott. Åklagaren väckte samtidigt talan om företagsbot och förverkande mot ett svenskt bolag. Den 5 september 2023 inleds huvudförhandling i målet.

Share Öppna i ny flik

Trial commences in case regarding complicity in grave war crimes in Sudan

2023-08-18

 In June 2010, a preliminary investigation was initiated regarding possible violations of international humanitarian law in Sudan between the years of 1997 and 2003. In November 2021, two persons were indicted for complicity in grave war crimes. At the same time, charges were brought against a Swedish company with claims regarding asset forfeiture and payment of company fine. On September 5, 2023, the trial commences.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ändrar straffet för mord på en 19 månaders pojke

2023-08-16

 Även hovrätten dömer en pappa för mord på sin 19 månader gamla son. Hovrätten ändrar straffet från livstid till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om garantipension

2023-08-15

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en person, som på grund av ett frihetsberövande vistas utomlands, kan anses ha sitt egentliga hemvist i Sverige och därmed anses vara bosatt här trots att utlandsvistelsen varat längre än ett år. (Mål nr 801-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3189-22).