Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om förverkande vid tullbrott

2020-10-20

 En person förde in 13 armbandsur till Sverige utan att anmäla dem till tullbehandling. Personen dömdes för tullbrott. Högsta domstolen uttalar sig i rättsfallet bl.a. om vilka förhållanden som ska särskilt beaktas vid bedömningen av om det skulle vara ”uppenbart oskäligt” att förverka armbandsuren.

Share Öppna i ny flik

I ärenden om utlämning som rör ett barn ska barnets bästa utredas, beaktas och bedömas

2020-10-19

 En man begärdes utlämnad till Serbien för att verkställa ett fängelsestraff där. Han gjorde gällande att en utlämning var oförenlig med Barnkonventionen. Högsta domstolen konstaterar att principen om barnets bästa ska vägas in i bedömningen av utlämningsärendet.

Share Öppna i ny flik

Spelbolaget får inte tillbaka sin licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning

2020-10-19

 Kammarrätten har kommit fram till att bolaget under aktuell tid har överträtt bestämmelser i spellagen om insättningsgränser för onlinespel, kundkontakt, bonuserbjudanden och åtgärder mot penningtvätt. Det finns på grund av detta skäl för ingripande enligt spellagen.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord m.m.

2020-10-19

 En person som åtalats för bl.a. mord döms till livstids fängelse. Han ska också betala skadestånd till den avlidnes anhöriga och till två andra brottsoffer.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål om mord i Tollarp

2020-10-16

 

Huvudförhandlingsplan

Dag 1, fredagen den 23 oktober

09.00–12.00 Yrkanden och inställning samt åklagarens sakframställning

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.00 Åklagarens sakframställning

Dag 2, tisdagen den 27 oktober

09.00–12.00 Åklagarens sakframställning samt målsägandenas

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.00 Den tilltalades sakframställning

Dag 3, onsdagen den 28 oktober

Reservdag

Share Öppna i ny flik

Trots konstaterad trängsel får restaurang i Göteborg rätt mot kommunen

2020-10-16

 En restaurang i centrala Göteborg har överklagat tre beslut från miljö- och klimatnämnden om vitesförelägganden. Trots trängsel och risk för smittspridning av Covid-19 på restaurangen har förvaltningsrätten kommit fram till att besluten ska upphävas. Detta eftersom de varit alltför oklara och inte tillräckligt preciserade. Dessutom har ett föreläggande formulerats utöver lagtextens lydelse.

Share Öppna i ny flik

Trots konstaterad trängsel döms inte vite ut mot en restaurang i Göteborg

2020-10-16

 Miljö- och klimatnämnden har ansökt om att förvaltningsrätten ska döma ut vite eftersom det förekommit trängsel och risk för smittspridning av Covid-19. Trots att förvaltningsrätten konstaterat att trängsel förekommit avslog domstolen nämndens ansökan eftersom föreläggandet var alltför oklart och inte tillräckligt preciserat.

Share Öppna i ny flik

Falcon Funds del 1 - tidigarelagd dom

2020-10-16

 Hovrätten har idag beslutat att domen i det så kallade Falcon Funds-målet, B 5474-20, tidigareläggs till den 22 oktober 2020 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

En 21-årig man har åtalats för mord i Tollarp

2020-10-15

 

Enligt åtalet har mannen i november 2019 i Tollarp utanför Kristianstad uppsåtligen berövat en kvinna livet. Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas fredagen den 23 oktober kl. 09.00 och pågå under ett flertal dagar.

I dagsläget är följande dagar reserverade för huvudförhandlingen.

  • Den 23, 27, 28 och 30 oktober.
  • Den 5, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27 och 30 november.
  • Den 3 och 4 december.

Det är inte säkert att samtliga dagar kommer att beh&ou...

Share Öppna i ny flik

Kvarstad i ett tvistemål kan inte meddelas för rättegångskostnaderna i målet

2020-10-15

 Den som har en fordran mot någon kan under vissa förutsättningar få betalningen säkerställd genom att domstolen förordnar om kvarstad. Det förutsätter bland annat att sökanden visar sannolika skäl för sin fordran och att det skäligen kan befaras att motparten genom klandervärt handlande undandrar sig att betala skulden.