Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten upphäver beslut om indragning av tränardiplomering men avslår krav på skadestånd

2020-12-04

 Svenska Ridsportförbundet beslutade våren 2017 om indragning av en ridsporttränares tränardiplomering. Efter att ridsporttränaren stämt förbundet upphäver tingsrätten beslutet om indragning. Tingsrätten avslår emellertid ridsporttränarens krav på skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Casinomålet

2020-12-03

 Domen i det s.k. Casino-målet, B 1187-20, kommer att meddelas torsdagen den 17 december 2020 kl. 14.00 i stället för, som tidigare meddelats, den 10 december 2020.

Share Öppna i ny flik

Ny hovrättspresident och ny lagman

2020-12-03

 Regeringen har den 3 december utnämnt

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-12-03

 Regeringen har den 3 december utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Straffansvar för olaga integritetsintrång har inte ansetts omfatta underlåtenhet att ta bort bilder som redan har publicerats och spridits

2020-12-03

 Frågan var om olaga integritetsintrång och förtal utgör s.k. perdurerande brott, dvs. brott som fortsätter begås så länge ett visst tillstånd föreligger. Dessutom prövades om straffansvar för brottet olaga integritetsintrång, som blev straffbart först i januari 2018, även omfattar underlåtenhet (passivitet) att ta bort bilder som redan har gjorts tillgängliga och spridits, exempelvis genom att de publicerats på en hemsida på internet.

Share Öppna i ny flik

En talan om hävande av faderskap kan föras mot den som är registrerad som far enligt folkbokföringsregistret

2020-12-03

 En kvinna och hennes dotter kom till Sverige 2012. Kvinnan hade tidigare varit gift i Somalia, men skilt sig från mannen redan 2007 när hon lämnade det landet. Dottern hade fötts i Italien 2011. I folkbokföringsregistret antecknades att kvinnan fortfarande var gift med mannen i Somalia. På grund av detta registrerades mannen också som far till dottern i registret. Mannens namn och födelseår var det enda som framgick av registret.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2020-12-02

 Måndagen den 7 december inleds huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m. Förhandlingen beräknas pågå under 6 dagar i Skaraborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt radioutrustningslagen

2020-12-02

 

Fråga gäller vem som kan åläggas avgiftsskyldighet för marknadskontroll enligt 15 § radioutrustningslagen (2016:392). (Mål nr 4484-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1669-20).

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-12-02

 Kurs på grundläggande nivå, däribland svenska, kan ingå i bedömningen av omfattning på sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva uppförandet av översvämningsskydd.

2020-12-01

 Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om uppförande av översvämningsskydd m.m. i Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo i Vellinge kommun.