Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltare och gode män var inte behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad

2021-07-07

 Högsta domstolen har avgjort två mål om förvaltares respektive gode mäns behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad för huvudmannens räkning. Domstolen gör bedömningen att förvaltare och gode män endast under vissa förutsättningar har sådan behörighet och att det i målen inte förelegat sådana omständigheter.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord

2021-07-07

 En man döms av Solna tingsrätt till livstids fängelse för mord. Två andra män döms för människorov, rån och grovt vapenbrott till längre fängelsestraff. Mål: B 11064-20 och B 5716-20

Share Öppna i ny flik

Domstolen avvisar Cementas ansökan om täkttillstånd vid Slite på Gotland

2021-07-06

 Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite på Gotland.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2021-07-06

 Fråga om en beskattningsbar person som tillhandahåller tjänster utan ersättning inom ramen för ett projekt som finansierats med bidrag, har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp av varor och tjänster som har använts för den beskattningsbara personens tillhandahållanden i projektet. (Mål nr 3795-3796-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6162-6163-19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av uppgifter

2021-07-06

 Rätt att ta del av uppgifter; fråga om sekretess hindrar att uppgifter lämnas ut till en myndighet. (Mål nr 1208-1210-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4353-20, 4409-20 och 5747-20).

Share Öppna i ny flik

Fyra män döms för sexualbrott mot närstående barn

2021-07-06

 Södertörns tingsrätt har i en dom idag dömt fyra män för bland annat sexualbrott mot barn i åldrarna 4–14 år och för barnpornografibrott.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i mål B 8531-21 kommer att inledas tisdag den 6 juli 2021

2021-07-05

 Rättegången i ett mål om bl.a. grovt penningtvättsbrott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling kommer att inledas tisdagen den 6 juli 2021

Share Öppna i ny flik

Södertälje tingsrätt dömer sex personer för bl.a. grovt narkotikabrott med stöd av Encrobevisning (B 2559-20)

2021-07-05

 Tingsrätten dömer sex personer för bland annat grovt narkotikabrott efter att de på EncroChat och andra krypterade plattformar har varit involverade i hantering av större partier narkotika. En av de dömda har också dömts för medhjälp till försök till mord.

Share Öppna i ny flik

En 18-årig man döms idag för försök till mord på en 17-årig man den 28 december 2020 i Fisksätra, Nacka

2021-07-02

 

Det var på kvällen den 28 november 2020 som målsäganden träffade en för honom okänd man för att köpa alkohol. När målsäganden och mannen befann sig i ett trångt källarutrymme drog mannen fram en kniv och hotade målsäganden. När målsäganden nekade att lämna över pengar och mobiltelefon knivhögg mannen honom 11 gånger i bål, armar, rygg, hals och ansikte. Målsägandens skador var livshotande.

Åklagaren har åtalat en man för förs...

Share Öppna i ny flik

Fängelse för oaktsam våldtäkt

2021-07-02

 En person dömdes för oaktsam våldtäkt. Högsta domstolen konstaterar att det finns en presumtion för fängelse vid oaktsam våldtäkt.