Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på nyårsafton

2021-06-14

 En kvinna som åtalats för mord döms till fängelse på livstid. Hon ska också betala skadestånd till den avlidnes anhöriga. Två personer som åtalats för skyddande av brottsling, grovt brott, döms till fängelse sex månader.

Share Öppna i ny flik

Erik Nymansson har valts till ny chefsjustitieombudsman

2021-06-14

 Erik Nymansson, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, har i dag av riksdagen valts till ny chefsjustitieombudsman.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut om bidrag inom ramen för Kickstart

2021-06-11

 Förvaltningsrätten har bedömt att besluten om bidrag till utvecklingsprojekt inom ramen för Kickstart via Linköpings kommun utgör ett otillåtet stöd till enskilda näringsidkare.

Share Öppna i ny flik

Deldom i mål om byte av efternamn samt ersättning för rättegångskostnader

2021-06-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat frågan om en EU-medborgare får byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn som har godkänts i ett annat land inom EU. Även fråga om ersättning för rättegångskostnader kan beviljas i målet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn avslutad

2021-06-11

 Huvudförhandlingen i mål om sexuella övergrepp mot barn som pågått sedan den 19 april 2021 är nu avslutad. Tingsrätten bedömer i dagsläget att det behövs fyra veckor för att sammanställa domen. Dom i målet kommer att meddelas den 9 juli 2021 kl 11.00. De två åtalade som har varit frihetsberövade ska kvarbli häkte i avvaktan på domen.

Share Öppna i ny flik

Friande dom även i hovrätten för åtal om hustrumord

2021-06-11

 Även hovrätten friar den man som åtalats för att ha förmått sin hustru att ta gift och därefter kvävt eller strypt henne till döds.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtalet i det s.k. akupunkturmålet

2021-06-11

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom och ogillar åtalet avseende grovt vållande till annans död i det s.k. akupunkturmålet.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för mordförsök

2021-06-11

 Efter skottlossningen den 11 juni 2019 i anslutning till Carl Kuylenstjernas väg i Halmstad döms nu en av skyttarna till 12 års fängelse för försök till mord och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-06-10

 En statlig myndighet har inte haft rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-10

 När en tredjelandsmedborgare får uppehållsrätt från förälder som är EES-medborgare behöver han eller hon inte ha bott tillsammans med föräldern för att kraven för permanent uppehållsrätt ska vara uppfyllda.