Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-02-23

 Södertörns tingsrätt har nu varit med i projektet Snabbare lagföring under ett års tid. Domaren Fredrik Nydén summerar våra erfarenheter och berättar om framtiden för projektet i veckans inlägg.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då klaganden ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnats inför Skatterättsnämndens prövning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-02-22

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål UM 12381-20.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om förhållandet mellan innehav och bruk av narkotika

2021-02-22

 I rättsfallet slås fast att den som döms för att ha innehaft narkotika av visst slag ska dömas särskilt också för bruk av narkotika av annat slag, även om den brukade narkotikan tidigare har innehafts samtidigt.

Share Öppna i ny flik

B 10010-20 Mordförsök i Järfälla den 19 maj 2020

2021-02-22

 Tingsrätten har idag dömt fyra personer för inblandning i ett mordförsök vid en busshållplats i Järfälla på morgonen den 19 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Nej till solcellsanläggning på Säffle kyrkas tak

2021-02-22

 Förvaltningsrätten har upphävt länsstyrelsens beslut att ge tillstånd enligt kulturmiljölagen för installation av en solcellsanläggning på Säffle kyrkas tak.

Share Öppna i ny flik

Domstolarna under press: nästan en halv miljon nya mål 2020

2021-02-22

 Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar som idag skickas till regeringen. Samtidigt ökade användningen av videoteknik stort och bidrog till att förhandlingar kunde genomföras trots pågående pandemi.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling inleds i Kungens kurva målet

2021-02-19

  Huvudförhandling inleds i Kungens kurva målet Tisdagen den 23 februari börjar förhandlingen i ett mål som handlar om ett mord och två mordförsök vid en bensinmack i Kungens kurva i januari 2020. Tre personer är åtalade i målet. Målet handläggs tillsammans med två andra mål och gemensamma huvudförhandlingar kommer att pågå fram till midsommarveckan. En huvudförhandlingsplan för Kungens kurva målet finns här.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2021-02-19

 Fråga om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och om vilken prövning som ska göras då en myndighet begär att få ta del av personuppgifter med stöd av bestämmelsen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om människoexploatering

2021-02-19

 I en dom som meddelats i dag frikänner hovrätten en man från åtal för människoexploatering och gör därmed en annan bedömning än tingsrätten.