Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Angående tillstånd till ny anläggning för produktion av konstgödsel i Örnsköldsvik kommun

2023-05-05

 Mark- och miljödomstolen lämnar Cinis Fertilizer AB tillstånd till anläggning för produktion av högst 200 000 ton kaliumsulfat och högst 132 000 ton natriumklorid per år, på en fastighet i anslutning till hamnen i Köpmanholmen, Örnsköldsvik.

Share Öppna i ny flik

Tid för dom i ett omfattande mål om ersättning för hemtjänstuppdrag

2023-05-05

 Linköpings tingsrätt har idag den 5 maj 2023 avslutat huvudförhandlingen i ett omfattande mål där ett hemtjänstbolag ansökt om stämning mot Linköpings kommun rörande ersättning för hemtjänstuppdrag m.m.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2023-05-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning inte kan vägras enbart därför att flera hyresgäster disponerar lokalen utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt vilka skattekonsekvenser det får för en delägare i Sverige att ett tyskt bolag byter associationsform från kommanditbolag till aktiebolag.

Share Öppna i ny flik

Ingen ersättning till spelare som gjort stora förluster på onlinespel

2023-05-04

  En person spelade under en period av några år på onlinespel och förlorade då närmare 4,7 miljoner kronor. Spelaren krävde spelbolagen på ersättning för förlusterna, bl.a. med påståenden om att avtalen om spel var ogiltiga och att bolagen i strid mot lag utnyttjat hans spelberoende.

Share Öppna i ny flik

Ändrad huvudförhandlingsplan i mål om bland annat mord i Haninge

2023-05-04

 Tingsrätten har beslutat att ändra huvudförhandlingsplanen i målet genom att lägga till en förhandlingsdag den 9 maj 2023, se bifogad huvudförhandlingsplan. Förändringen beror bland annat på att det har tillkommit ytterligare bevisning i målet.

Share Öppna i ny flik

Tolv års fängelse för grov våldtäkt mot barn med mera

2023-05-04

 Västmanlands tingsrätt har i dag dömt en 21-årig man till 12 års fängelse i ett omfattande mål om grov våldtäkt mot barn med mera.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Kammarrätten i Stockholm

2023-05-03

 Kammarrätten har idag beviljat prövningstillstånd i mål nr 2079-23 och 2080-23, de s.k. koranmålen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2023-05-03

 Beslut om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för både mannen och kvinnan som stoppades med en stor sprängladdning i bilen

2023-05-03

 Jönköpings tingsrätt har idag dömt en 29-årig man och en 26-årig kvinna för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Mannen döms även för förberedelse till mord. Mannen döms till sju års fängelse och kvinnan till två och ett halvt års fängelse.