Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-22

 Inhibition (uppskjuten verkställighet) av ett utvisningsbeslut innebär att även tidsfristen för frivillig avresa inhiberas.

Share Öppna i ny flik

Delägare i kommanditbolag med koppling till riskkapitalfond beskattas för miljardbelopp

2021-06-22

 Förvaltningsrätten i Stockholm har idag kommit fram till att totalt 42 klagande, både svenska och utländska bolag samt fysiska personer, som har ägt andelar i ett kommanditbolag ska beskattas för kommanditbolagets resultat. Samtliga klagande har anknytning till fastighetsfonden Niam Nordic Fund IV.

Share Öppna i ny flik

Man i 20-årsåldern häktad misstänkt för mord och försök till mord i Norsborg sommaren 2020

2021-06-21

 Den 2 augusti 2020 sköts en 12-årig flicka till döds i Norsborg. Nu har en man i 20-årsåldern häktats av tingsrätten på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-21

 Flyktingstatusförklaring och uppehållstillstånd har vägrats på grund av att utlänningen anses ha begått ett synnerligen grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-06-21

 Remissvar av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer I2021/01065

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsbidrag

2021-06-21

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en försäkrad som inte har vårdnaden om sitt barn har rätt till bostadsbidrag i form av umgängesbidrag trots att barnet bor växelvis hos den försäkrade. (Mål nr 6953-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1697-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett fartyg, som huvudsakligen används till att lägga ned, ta upp samt reparera sjökabel och som i anslutning till dessa uppdrag transporterar kabel åt uppdragsgivaren, utgör ett EES-handelsfartyg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fastighetstaxering m.m.

2021-06-21

 Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av den kvarvarande byggnadsstommen beaktats.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag meddelat dom i brottmålet om Lilla hjärtat

2021-06-21

 I slutet av januari 2020 hittade polisen en avliden treårig flicka i en lägenhet i Norrköping. Hovrätten dömer nu flickans moder för dråp och bestämmer straffet till fängelse i åtta år.

Share Öppna i ny flik

Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor

2021-06-21

 På flera platser i landet kan det komma att bli enklare för medborgare som ska delta i en förhandling vid en domstol. Domstolsverket har tillsammans med Statens servicecenter startat en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för tjänstesamverkan på ett antal av de 117 statliga servicekontor som finns.