Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Möjlighet till omprövning av trafikskadeersättning

2020-11-04

 Högsta domstolen har slagit fast vad som gäller för omprövning av tidigare bestämd trafikskadeersättning.

Share Öppna i ny flik

Inställda förhandlingar

2020-11-04

 I anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för att förhindra spridning av Covid-19 har tingsrätten beslutat att minska antalet förhandlingar under november månad.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen har idag meddelat en dom om marknadsföring av bonuserbjudanden för kasinospel online

2020-11-04

 Spelbolaget AG Communications Limited förbjuds att vid marknadsföring av kasinospel online använda ett bonuserbjudande som är oförenligt med måttfullhetskravet i spellagen och åläggs att klart och tydligt ange väsentliga villkor för bonuserbjudanden när de används i marknadsföring.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ändrar tingsrättens dom om mord i Markaryd

2020-11-04

 Tingsrätten dömde två män för mord och tillgrepp av fortskaffningsmedel till livstids fängelse. Hovrätten gör nu en annan bedömning av bevisningen och frikänner de båda männen för dessa brott.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-11-03

 Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-03

 Veckans inlägg handlar om klädkod i rättssalen. Ska domaren klä sig i en särskild domarkappa som i många andra länder? Det är domaren Feryal Mentes som har skrivit veckans inlägg.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2020-11-03

 Hovrätten meddelar dom i Markarydsmålet

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd

2020-10-30

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 6337-20 och 6338-20

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål gällande försök till mord

2020-10-29

 Huvudförhandling i målet inleds måndagen den 2 november kl 10:00 i säkerhetssalen i Attunda tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom: Plastkasse har ansetts vara skattepliktig

2020-10-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag prövat om en plastkasse är avsedd för varaktigt bruk. Domstolen anser att så inte är fallet. Enligt domstolen är plastkassen inte av sådant slag att den typiskt sett kommer att användas ett stort antal gånger. Kassen är därmed skattepliktig.