Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-30

 Rättegångar vid domstol ska som huvudregel vara offentliga, dvs. öppna för allmänhetens insyn. I veckans inlägg på Domarbloggen skriver notarien Jacob Strindlöv om de möjligheter som ändå finns enligt lag att hålla en rättegång inom stängda dörrar och vad det innebär.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

2021-03-30

 Fråga om vilken betydelse en tingsrätts beslut att ett barn ska bo hos en av föräldrarna har vid bedömningen av var barnet ska vara folkbokfört. (Mål nr 5981-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3388-20).

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om bygglov

2021-03-30

 Högsta domstolen har prövat om en bestämmelse i en detaljplan om att bostadshus endast får innehålla en lägenhet utgör hinder mot bygglov för ett enbostadshus som enkelt skulle kunna delas upp i två lägenheter utan att det skulle kräva nytt bygglov.

Share Öppna i ny flik

Dom om val av nytt presidium i Kinda kommun

2021-03-30

 Kinda kommuns beslut om val av nytt presidium bedöms inte strida mot kommunallagen.

Share Öppna i ny flik

Upphandlingen av öppenvårdspsykiatrin upphävs inte

2021-03-30

 Förvaltningsrätten i Linköping har avgjort ett antal mål som rör Region Östergötlands upphandling av öppenvårdspsykiatrin i länet. Domstolens avgöranden innebär att regionens beslut att avskaffa vårdvalet inte upphävs.

Share Öppna i ny flik

En kvinna och en man döms i målet om människohandel

2021-03-30

 Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot tre personer som var åtalade för att tillsammans ha bedrivit människohandel för sexuella ändamål under perioden den 28 juni 2019 – 4 maj 2020, där en fjärde person var åtalad för grovt koppleri under viss tid. En kvinna döms för människohandel avseende två kvinnor till fängelse 3 år och 9 månader. En man döms för grovt koppleri avseende en kvinna till fängelse 2 år. De dömda ska betala skadestånd för kränkning till offren och förtjänsten av brotten förverkas. Två av de åtalade frikänns. Därutöver döms åtta män för köp av sexuell tjänst till böt...

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende händelsen på Norra begravningsplatsen i Solna

2021-03-30

 Svea hovrätt har idag i huvudsak fastställt den dom från Solna tingsrätt där två män, en 21-åring och en då vid brottet 18-åring, dömdes för bl.a. människorov, grov misshandel, grov våldtäkt och rån av två unga män på Norra begravningsplatsen i Solna i somras.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i Encro-målet inleds den 6 april 2021

2021-03-29

 Den 23 mars inkom åtal i Encro-målet, som är den mest omfattande delen i den målserie som Södertörns tingsrätt haft sedan den 23 februari 2021 (det s.k. Stora målet). I målet finns påståenden om omfattande och mycket allvarlig nätverksbrottslighet knutna till Vårby och närliggande områden i södra Stockholm. Bland de tilltalade och målsäganden finns några rappartister och åtalet bygger bland annat på s.k. Encrobevisning, dvs. bevisning från chattar och konversationer som skett med Encrotelefoner.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har på nytt beslutat att avslå tilltalades begäran om avvisning av s.k. encrochatmaterial i Gamlestaden-målet

2021-03-29

 Tingsrätten har tidigare beslutat att inte avvisa bevisning rörande s.k. encrochattar. Idag har tingsrätten på nytt beslutat att avslå liknande begäranden från två tilltalade. Åklagaren har uppgett att materialet ska presenteras under den tredje huvudförhandlingsdagen, onsdagen den 1 april 2021.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-03-29

 Yttrande över utkast till lagrådsremissen - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar