Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Gränsen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning

2023-05-30

 En polis har genomfört en kroppsvisitation på ett sådant sätt att han kunnat se den undersöktes könsorgan. Undersökningen har inte på den grunden ansetts innefatta en kroppsbesiktning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål rörande bland annat en dödsskjutning i Norsborg den 5 april 2022

2023-05-30

 Tingsrätten har idag dömt tre män 22 år, 20 år och 16 år gamla för ett mord som ägde rum den 5 april 2022 i Norsborg. Männen som är 22 och 20 år gamla har även dömts för bl.a. människorov, grov våldtäkt, övergrepp i rättssak och misshandel. De senare nämnda brotten har inget samband med mordet den 5 april 2022. 16 åringen har också dömts för grovt narkotikabrott. Därutöver har fyra andra män dömts för medhjälp till människorov, grovt vapenbrott, skyddande av brottsling, grovt brott, narkotikabrott och grovt narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord på Länsmanstorget i Göteborg

2023-05-29

 Hovrätten har idag dömt två män för mord respektive medhjälp till mord den 7 juli 2022 på Länsmanstorget i Göteborg. Hovrätten har frikänt två män som var åtalade för medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen avslår överklagande om svenskt medborgarskap

2023-05-29

 Migrationsöverdomstolen har avslagit ett överklagande om svenskt medborgarskap eftersom den klagande inte kunnat styrka eller göra sin identitet sannolik.

Share Öppna i ny flik

Att tjänstgöra utomlands - Ett stort äventyr

2023-05-29

 Den 29 maj varje år firas veterandagen. En dag tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd i internationell tjänst. Inom Sveriges Domstolar gör cirka tio personer utlandstjänstgöring varje år. En av dem är Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid kammarrätten i Göteborg.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-05-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner man från åtal för mord i Karlshamn

2023-05-26

 Den man som sköt ihjäl en annan man i Karlshamn i april förra året agerade i nödvärn. Även om mannen brukade mer våld än vad han hade rätt till befann han sig i en så trängd situation att han svårligen kunde besinna sig. Han frikänns därför från åtalet för mord enligt reglerna om nödvärnsexcess. Mannen döms för bland annat grovt vapenbrott till fängelse i tre år och fyra månader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-05-26

 Rätt att ta del av allmän handling

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-05-26

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Dom angående dödsskjutningen i Norsborg kommer den 30 maj kl. 11.00.

2023-05-25

 Dom i mål B 5894-22 beträffande bland annat en dödsskjutning i Norsborg den 5 april 2022 kommer att meddelas tisdagen den 30 maj 2023, kl. 11.00.