Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny hovrättspresident och ny lagman

2020-12-03

 Regeringen har den 3 december utnämnt

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-12-03

 Regeringen har den 3 december utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Straffansvar för olaga integritetsintrång har inte ansetts omfatta underlåtenhet att ta bort bilder som redan har publicerats och spridits

2020-12-03

 Frågan var om olaga integritetsintrång och förtal utgör s.k. perdurerande brott, dvs. brott som fortsätter begås så länge ett visst tillstånd föreligger. Dessutom prövades om straffansvar för brottet olaga integritetsintrång, som blev straffbart först i januari 2018, även omfattar underlåtenhet (passivitet) att ta bort bilder som redan har gjorts tillgängliga och spridits, exempelvis genom att de publicerats på en hemsida på internet.

Share Öppna i ny flik

En talan om hävande av faderskap kan föras mot den som är registrerad som far enligt folkbokföringsregistret

2020-12-03

 En kvinna och hennes dotter kom till Sverige 2012. Kvinnan hade tidigare varit gift i Somalia, men skilt sig från mannen redan 2007 när hon lämnade det landet. Dottern hade fötts i Italien 2011. I folkbokföringsregistret antecknades att kvinnan fortfarande var gift med mannen i Somalia. På grund av detta registrerades mannen också som far till dottern i registret. Mannens namn och födelseår var det enda som framgick av registret.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2020-12-02

 Måndagen den 7 december inleds huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m. Förhandlingen beräknas pågå under 6 dagar i Skaraborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt radioutrustningslagen

2020-12-02

 

Fråga gäller vem som kan åläggas avgiftsskyldighet för marknadskontroll enligt 15 § radioutrustningslagen (2016:392). (Mål nr 4484-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1669-20).

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-12-02

 Kurs på grundläggande nivå, däribland svenska, kan ingå i bedömningen av omfattning på sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva uppförandet av översvämningsskydd.

2020-12-01

 Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om uppförande av översvämningsskydd m.m. i Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo i Vellinge kommun.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-12-01

 På tingsrätten har alla notarier en egen handledare som kan vara en ordinarie domare eller en erfaren fiskal (en domare under utbildning). I veckans inlägg skriver domaren Claudia Vadaszi om rollen som handledare för notarier.

Share Öppna i ny flik

I ett utmätningsärende har Skatteverket förpliktats att betala motpartens rättegångskostnader

2020-12-01

 En bil utmättes till betalning av en gäldenärs skulder till såväl Skatteverket som enskilda. En annan person överklagade utmätningen och hävdade att bilen var hennes och därför inte kunde utmätas för gäldenärens skulder. Tingsrätten gav henne rätt och hävde utmätningen. Högsta domstolen har nu bestämt att Skatteverket ska ersätta henne för de rättegångskostnader som hon har haft i domstol.