Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-01-24

 Regeringen har den 20 januari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Nytt telefonnummer

2022-01-23

 Från och med den 24 januari 2022 byter Göteborgs tingsrätt telefonnummer till 031-743 60 00

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det så kallade Notviken-målet

2022-01-21

 Som tidigare meddelats kommer huvudförhandlingen att inledas den 1 februari 2022 kl. 9.00 i sal 2 på Luleå tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-01-21

 Ett Jersey Private Ltd har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Malmö stad nekas miljötillstånd för utfyllnad i Norra Hamnen

2022-01-21

 Mark- och miljödomstolen har idag avslagit Malmö kommuns ansökan om att få tillstånd att fylla ut ett vattenområde om cirka 26 hektar i Norra Hamnen. Domstolen har bedömt att utfyllnaden strider mot EU:s vattendirektiv samt mot miljöbalken.

Share Öppna i ny flik

Tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet frias från grovt häleri

2022-01-21

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål där en tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalats för flera fall av grovt häleri avseende ekonomiskt och kulturhistoriskt värdefulla mynt. Tingsrätten frikände mannen samt avslog Kungliga Myntkabinettets skadeståndstalan och talan om bättre rätt till sju vikingatida mynt. Hovrätten har fastställt tingsrättens dom, i huvudsak eftersom mannens invändningar om preskription inte har motbevisats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-01-20

 Fråga om betydelsen av en kommuns beslut att i sin integrationsplan ange att den inte accepterar att barn bär huvudduk i förskola och grundskola i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter. (Mål nr 4120-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7172-20).

Share Öppna i ny flik

Linköpings tingsrätt kommer från slutet av januari 2022 delta i försöksverksamheten med en Snabbare lagföring

2022-01-20

 

Linköpings tingsrätt kommer från och med den 24 januari 2022 ingå i det myndighetsgemensamma projektet snabbare lagföring. Syftet med försöksverksamheten är att förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol. Försöksverksamheten är inriktad på mindre allvarlig, men vanligt förekommande brottslighet.

 

–Personalen på tingsrätten har varit mycket motiverad och engagerad till införandet av snabbare lagföring. D...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-01-20

 Fråga om en kommuns beslut att inte tillåta huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har till syfte att dölja elever och personal i förskola och grundskola strider mot grundläggande fri- och rättigheter. (Mål nr 4266-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7171-20)

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål angående försök till mord i stadsdelen Ryd

2022-01-20

 

Förhandlingen är planerad att börja den 1 februari klockan 09.00.
Utgångspunkten är att huvudförhandlingen till övervägande del kommer att vara offentlig. Rätten kommer att ta ställning till om det finns skäl att förordna om stängda dörrar avseende någon del av förhandlingen. Om rätten beslutar om stängda dörrar finns det inte möjlighet att följa huvudförhandlingen som åhörare.

 

Säkerhetskontroll kommer att genomföras ...