Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man dömd för grov våldtäkt som begicks för 24 år sedan

2019-05-21

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om grov våldtäkt som skedde i Billdal söder om Göteborg för 24 år sedan. Den tilltalade förnekade gärningen men rätten fann åtalet styrkt och dömde mannen för grov våldtäkt. Straffet bestämdes till 6 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om valprån

2019-05-20

 Åklagaren har väckt åtal mot två personer för grovt rån, mot en person för medhjälp till grovt rån och mot två personer för häleri. Enligt åtalet har rånarna stulit hundvalpar genom att utsätta en kvinna för våld i hennes bostad. Huvudförhandlingen är planerad till fyra dagar den 3, 4, 10 och 11 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Häktningsframställan i ett uppmärksammat mål (B 3167-19)

2019-05-20

 Uppsala tingsrätt har idag mottagit en häktningsframställan rörande en person som är involverad i Wikileaks, JA.  Tingsrätten kommer löpande att lämna ut information om målets handläggning på hemsidan.   För att ta del av handlingar i målet, beställ via e-post till annika.steen@dom.se och ange beställning B 3167-19 i ämnesraden.  

Share Öppna i ny flik

Application for a detention order (Case number 3167-19)

2019-05-20

 Today, the Swedish Prosecutor Authority has applied for a detention order at Uppsala District Court concerning a man involved in Wikileaks, JA. The Uppsala District Court will post information relating to the matter on its website, www.uppsalatingsratt.domstol.se In order to obtain access to documents in this case, please contact Annika Steen ( annika.steen@dom.se   and note case number B...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om revisors skadeståndsansvar m.m.

2019-05-17

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om bl.a. revisors skadeståndsansvar gentemot det reviderade bolagets moderbolag. Motparternas krav på ersättning för rättegångskostnader – hänförliga till yttranden som dessa på eget initiativ gett in till Högsta domstolen – har avslagits.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en 20-årig man för grov mordbrand avseende branden den 16 januari 2019 i Södra Ryd i Skövde

2019-05-17

 Mannen döms för grov mordbrand, narkotikabrott och narkotikasmuggling. Mordbranden har bedömts som grov då den anlades sent på kvällen i ett flerfamiljshus i ett tättbebyggt samhälle, då den innebar risk för många människors liv och hälsa samt då den ledde till egendomsskador för – lågt räknat – 45 miljoner kr och risk för betydligt större ekonomiska skador. Brottslighetens straffvärde bestäms...

Share Öppna i ny flik

Kriminalvårdens beslut om sammanläggning av strafftid ändras inte

2019-05-16

 Förvaltningsrätten har idag avgjort ett mål om strafftidsberäkning avseende en man som dömts till livstids fängelse för narkotikabrott i Thailand. Målet avsåg sammanläggning av strafftid av det straff som mannen dömts till i Thailand och ett fängelsestraff som han tidigare dömts till i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker hovrättslagman

2019-05-16

 Hovrätten söker en hovrättslagman till en av domstolens allmänna avdelningar.

Share Öppna i ny flik

Beslut om flytt av högstadieenheter i Partille kommun upphävs

2019-05-16

 Förvaltningsrätten anser att kommunfullmäktige i Partille kommuns beslut den 26 mars 2019 om att flytta två högstadieenheter till en ny skola inte har kommit till på ett lagligt sätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

2019-05-15

 Nu meddelas dom i ett mål där åtal väckts mot 17 personer och ett bolag för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet. Av de åtalade personerna fälls 13 för brott, medan åtalet ogillas mot fyra. Yrkandet mot ett bolag om förverkande av pengar bifalls.