Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

2018-06-15

 Södertörns tingsrätt dömer idag en man för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person, s.k. flyktingspionage.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i målet om mord på en hemlös på hundrastgården vid Möllevångstorget

2018-06-15

 Tingsrätten dömer den 37-årige mannen som åtalats för mordet på en hemlös den 28 maj 2017 i Malmö till fängelse 13 år och 10 månader.

Share Öppna i ny flik

Två män döms till fängelse för innehav av barnpornografi

2018-06-15

 Tingsrätten har idag dömt två män för grovt barnpornografibrott. Den ene mannen döms till fängelse i 8 månader och den andre till fängelse i 1 år. De båda männen döms för att de, var och en för sig, innehaft barnpornografiska bilder och filmer i sina hem. Barnpornografibrotten har bedömts som grova eftersom många bilder och filmer har skildrat grova övergrepp på barn.

Share Öppna i ny flik

Ett åtal för sexuellt ofredande alternativt ofredande har ogillats

2018-06-14

 En man har av hovrätten dömts för sexuellt ofredande bestående i bl.a. att han smekt en 15-årig flicka på hennes underben utanpå kläderna vid två tillfällen. Den huvudsakliga frågan i Högsta domstolen har varit om mannens handlande har haft en så tydlig sexuell inriktning att det är straffbart som sexuellt ofredande.

Share Öppna i ny flik

Smuggling av icke rabiesvaccinerade hundar har bedömts som grova smugglingsbrott och påföljden har bestämts till fängelse

2018-06-14

 Två personer förde vid tre tillfällen in sammanlagt nio hundar från Serbien till Sverige. Samtliga hundar saknade veterinärintyg, rabiesvaccinering och godkänd antikroppskontroll avseende rabies. Hundarna såldes vidare genom annonser på internet.

Share Öppna i ny flik

Ett kommunalt bolags leverans av dricksvatten omfattas av produktansvarslagen

2018-06-14

 Dricksvatten som levererats av ett kommunalt bolag innehöll s.k. PFAS-ämnen. Ett antal personer har stämt bolaget och yrkat ersättning för personskada. Högsta domstolen har kommit fram till att de kan få en prövning enligt produktansvarslagen som har ett strikt skadeståndsansvar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om garantipension

2018-06-14

 Mål om garantipension för en pensionstagare som har bott och arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-06-14

 Regeringen har den 14 juni 2018

Share Öppna i ny flik

Fällande dom för överträdelse av näringsförbud genom deltagande i närståendes näringsverksamhet.

2018-06-13

 En kvinna som hade näringsförbud tog återkommande emot uppdrag i makens nystartade företag. Högsta domstolen dömer henne till två månaders fängelse för att hon brutit mot näringsförbudet och domstolen förlänger förbudet med ett år.

Share Öppna i ny flik

En advokat har bedömts inte ha gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande vårdslöshet

2018-06-13

 En bostadsrättsförening, som förlorade en entreprenadtvist, ansåg att den advokat som hade företrätt föreningen genom bristande rådgivning och processföring hade orsakat den skada.