Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-04-21

 Dagens blogg handlar om förverkande.

Share Öppna i ny flik

Vasaloppet Marknads AB nekas avdrag för kostnader för mervärdesskatt och avdrag för räntor på lån från Vasaloppsföreningen Sälen-Mora

2020-04-17

 Tidigare har Kammarrätten i Sundsvall uttagsbeskattat Vasaloppet Marknads AB med hänvisning till att bolaget har tillgodogjort sig varor och tjänster som tagits emot enligt sponsoravtal (samt för vissa bytestransaktioner). Dessa varor och tjänster hade bolaget sedan lämnat vidare till Vasaloppsföreningen Sälen-Mora utan ersättning. Kammarrättens dom innebar att bolaget, förutom inkomster motsvarande värdet på aktuella varor och tjänster, också fördes på mervärdesskatt med cirka 3,6 mkr. Med anledning av kammarrättens dom har bolaget begärt avdrag för denna mervärdesskatt vid inkomstbeskattning...

Share Öppna i ny flik

Dom i Falcon Fundsmålet, ekonomisk brottslighet med koppling till pensionsfonder

2020-04-17

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot fyra personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade Falcon Fundsmålet. Två av de åtalade döms för trolöshet mot huvudman, grovt brott, respektive medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott, och grovt bedrägeri samt grovt givande av muta till fängelse sju och ett halvt år respektive sex år och nio månader. En tredje åtalad döms för trolöshet mot huvudman, grovt brott, och grovt tagande av muta till fängelse fem år. Ytterligare en åtalad döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse två år.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om hävning av avtal om fastighetsförsäljning

2020-04-17

 När fastigheter säljs förekommer ofta att det i avtalet anges att köpets fullbordan är beroende av att resterande del av köpeskillingen betalas, varefter köpebrev ska upprättas. I avgörandet konstaterar Högsta domstolen att om köparen i ett sådant fall hamnar i dröjsmål med betalningen och säljaren vill komma ifrån köpet krävs det en hävningsförklaring. Vägledning ges om utformningen av och sättet för att framställa förklaringen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om försök till mord på en advokat

2020-04-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot en man som har åtalats för mordförsök på en advokat. Tingsrätten dömer mannen för försök till mord till 12 års fängelse. Han ska även betala skadestånd till målsäganden.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om mord och försök till mord i Råcksta och försök till mord i Nacka börjar den 20 april 2020

2020-04-15

 Sedan i höstas har två män varit häktade misstänkta för mord på en 18-årig kvinna och försök till mord på hennes make i augusti 2019 i Råcksta. En av männen och ytterligare en man har varit häktade misstänkta för försök till mord på maken och flera andra i Nacka i september 2019. Förra veckan väckte åklagaren åtal mot de häktade männen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-04-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet funnit att ett skuldförhållande mellan ett investmentföretag och dess dotterbolag inte ska anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag meddelat två beslut i det så kallade Hjärstamålet.

2020-04-15

 

Åklagare från Åklagarkammaren i Örebro har åtalat en 45-årig man och begärt att han ska dömas till ansvar för mord begånget i området Hjärsta den 14-15 maj 2018. Huvudförhandling har ägt rum under 20 dagar i Örebro tingsrätt mellan den 26 februari och den 8 april 2020.

Under huvudförhandlingens avslutande dagar begärde åklagarna dels att mannen ska fortsätta vara häktad till dess att dom i målet meddelas och därefter till dess domen vinner laga kraft, dels att a...

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar mellandom i tvistemålet mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management S.A.

2020-04-15

 Tingsrätten förklarar att det inte föreligger en sådan kränkning av Allras rättigheter enligt artikel 6 Europakonventionen, artikel 8 Europakonventionen och/eller 2 kap. 11 § regeringsformen som innebär att Pensionsmyndighetens talan på den grunden ska ogillas.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-04-14

 I veckans blogginlägg skriver domaren Daniel Eriksson om påföljden skyddstillsyn. När kan domstolen döma till skyddstillsyn? Vad innebär en skyddstillsyn för den dömde? Och vad händer om den dömde missköter sig? Det är några av de frågor som du får svar på i dagens blogg