Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om offentlig upphandling

2020-04-02

 Fråga om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr i mål om överprövning av offentlig upphandling.

Share Öppna i ny flik

Antalet inställda förhandlingar ökar

2020-04-02

 Med anledning av den pågående pandemin ställs många förhandlingar vid landets domstolar in. Från och med idag kommer Domstolsverket att varje vecka publicera statistik över antalet inställda förhandlingar på domstol.se

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål angående försök till mord på en advokat är avslutad

2020-04-02

 Dom i målet meddelas den 16 april 2020 kl. 11.00. Tingsrätten har beslutat att den tilltalade ska kvarbli i häkte.

Share Öppna i ny flik

Ett antal programtjänster får inte tillstånd att sända tv i marknätet

2020-04-01

 Ansökningarna om att få sända tv och sökbar text-tv i marknätet har varit fler än vad som kan tillgodoses i det tillgängliga sändningsutrymmet. Ett urval har därför behövt göras beträffande vilka programtjänster som ska få tillstånd att sända marksänd tv samt på vilka tider. Tre programbolag överklagade tillståndsbeslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten har i dag avslagit programbolagens överklaganden.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för personskada enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. fick inte utmätas trots att lagen saknar en bestämmelse om utmätningsförbud

2020-04-01

 Lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. ger bl.a. totalförsvarspliktiga och dem som är intagna på kriminalvårdsanstalt rätt till ersättning för vissa personskador. Lagen saknar en föreskrift om utmätningsförbud.

Share Öppna i ny flik

Hyresrättsliga avgöranden

2020-04-01

 Hovrättens hyresrättsliga avgöranden publiceras från och med i dag på denna webbplats.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har prövat överklaganden av elva beslut från Spelinspektionen

2020-04-01

 Förvaltningsrätten har idag meddelat domar i elva mål där beslut från Spelinspektionen om att meddela varningar och sanktionsavgifter överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit fem överklaganden, ändrat fem beslut på så sätt att sanktionsavgiften sänkts och undanröjt ett beslut och istället meddelat en anmärkning.

Share Öppna i ny flik

Begränsad expeditionstid

2020-03-31

 På skärtorsdagen den 9 april 2020 har vi expeditionstid mellan 08:00-13:00

Share Öppna i ny flik

Delvis fällande domar i 24Money-målet

2020-03-31

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot fem personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade 24Money-målet. En person döms för bokföringsbrott av normalgraden till villkorlig dom och dagsböter. De andra fyra personerna döms för minst ett fall av grovt bokföringsbrott till fängelse i mellan nio månader och ett och ett halvt år. Stora delar av åtalet ogillas.

Share Öppna i ny flik

Hustru till Bandidosledare får inte ha vapen

2020-03-31

 En kvinna som lever tillsammans med en vice president inom Bandidos MC har fått sina vapen omhändertagna av Polismyndigheten. Kammarrätten har nu fastställt beslutet.