Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

NCC förlorar entreprenadtvist

2019-06-12

 NCC Sverige AB (NCC) byggde på uppdrag av Västra Götalandsregionens (VGR) den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården för kontraktssumman 499 miljoner.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt avslår begäran om skadestånd för felaktig myndighetsutövning

2019-06-12

 Stockholms tingsrätt har i målet funnit att Naturvårdsverket, och senare förvaltningsrätten, inte haft fog för att återkalla ett typgodkännande för en fångstbur för vildsvin. Beslutet har dock legat inom en bedömningsmarginal som myndigheterna haft och det har inte varit fråga om ett förbiseende av någon rättsregel. Tingsrätten anser därför att något skadeståndsgrundande fel eller försummelse...

Share Öppna i ny flik

Man döms till rättspsykiatrisk vård för mord på sin granne

2019-06-12

 En man hemmahörande i Tumba döms för mord på sin granne. Straffet bestäms till rättspsykiatrisk vård.

Share Öppna i ny flik

En person fortsatt häktad efter huvudförhandling i mål om rån av hundvalpar

2019-06-11

 Sedan huvudförhandlingen i målet om rån av hundvalpar avslutats, är en av de båda huvudåtalade fortfarande häktad, medan den andre huvudåtalade har försatts på fri fot. Dom meddelas den 25 juni 2019 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2019-06-11

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om ett offentligt biträde i ett tvångsvårdsmål har rätt till ersättning för utlägg avseende pappersutskrift av vårdutredningar som en allmän förvaltningsdomstol översänt till biträdet i elektronisk form. (Mål nr 1406-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9535-18).

Share Öppna i ny flik

Nya datum satta för det stora och uppmärksammade målet

2019-06-11

 B785-18. Den 5 september 2019 kl 09.00 inleds rättegången mot de tre personer som bl.a. är åtalade för grov trolöshet mot huvudman/medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. I målet förs även talan om skadestånd, förverkande av utbyte av brott, företagsbot och näringsförbud.

Share Öppna i ny flik

Brand i butik har bedömts utgöra mordbrand av normalgraden

2019-06-11

 En person som anlagt en brand i en butik har av Högsta domstolen dömts för bl.a. mordbrand till fängelse i tre år och två månader.

Share Öppna i ny flik

Man döms för regaliestöld i Strängnäs

2019-06-11

 I slutet av juli 2018 stals begravningsregalier för Karl IX och hans hustru drottning Kristina från en monter i Strängnäs domkyrka. De stulna regalierna har värderats till 65 miljoner kronor. I februari i år dömdes en av gärningsmännen av Eskilstuna tingsrätt för stöld. Attunda tingsrätt har nu dömt en annan man för delaktighet i stölden. Mannen förnekar all inblandning i stölden.

Share Öppna i ny flik

Mål B 2408-18 angående grov smuggling

2019-06-10

 ”Med anledning av att domen i grov smuggling ges den 12 juni 2019 kl 11.00 kommer Tingsrätten att hålla pressträff den 12 juni 2019 kl 12-13 i Hudiksvalls tingsrätt. Då finns det möjlighet att ställa frågor om domen till rättens ordförande Göran Ingebrand.

Share Öppna i ny flik

Depressionsbesvär godkänns som arbetsskada

2019-06-10

 En kvinna som drabbats av depressionsbesvär efter att ha blivit utsatt för mobbning, kränkningar och trakasserier på sin arbetsplats får besvären godkända som arbetsskada. Förvaltningsrätten skickar målet åter till Försäkringskassan för bedömning av hennes rätt till livränta.