Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Hjärsta-målet, Örebro

2020-04-29

 

Den 6 maj 2020 kl. 11.00 meddelas dom i mål B 2705-18. Rättens ordförande, lagmannen Björn Lindén, och referent, tingsfiskalen Robert Ingemarsson, kommer finnas tillgängliga för frågor mellan kl. 11.00 och 12.00 i sal 10.

Share Öppna i ny flik

Man som sköt mot poliser frias från åtal för försök till mord

2020-04-29

 En 47-årig man som åtalats för försök till mord och framkallande av fara för annan har idag frikänts av Göteborgs tingsrätt för försök till mord men fällts för framkallande av fara för annan. Poliserna har nekats skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-04-29

 Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förhandsbesked om förmånsbeskattning av båt eftersom underlaget för ansökan var bristfälligt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2020-04-28

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Fredrika Blom om sin praktik vid Europaparlamentet i Bryssel. Fredrika Blom har praktiserat som juristlingvist och för det krävs det att man har en juristexamen och dessutom goda språkkunskaper.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2020-04-28

 Inkomstbeskattning; fråga om utrangeringsavdrag ska göras trots att inte hela byggnaden har rivits (Mål nr 4044-19, Kammarrätten i Stockholmss mål nr 8143-18)

Share Öppna i ny flik

Före detta ordföranden och vicevärden hos IDA döms för grov trolöshet mot huvudman

2020-04-27

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i den fjärde rättegången avseende HSB:s bostadsrättsförening IDA i Malmö. Den tidigare ordföranden och den tidigare vicevärden/förvaltaren i föreningen döms båda för fyra fall av grov trolöshet mot huvudman till fängelse knappt 4,5 år respektive drygt 3 år. Tingsrätten dömer också företrädaren för en entreprenör för samma brott till drygt 1 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en kvinna som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018

2020-04-24

 

Åtal ska väckas senast den 7 maj 2020 kl. 11.00.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten bedömer att sju pilotelever har fuskat på teoriprov

2020-04-24

 Transportstyrelsen beslutade i februari 2019 att stänga av sju elever vid en pilotskola i Nyköping från att skriva teoriprov, eftersom de ansågs ha fuskat. Kammarrätten har nu bedömt att det var rätt att stänga av eleverna.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål om bl.a. förberedelse till mord på en advokat

2020-04-24

 Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan mot en kvinna gällande stämpling och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018.

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-04-24

 Remissyttrande över betänkandet Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)