Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-12-13

 I många brottmål finns så kallad indiciebevisning. Det kan exempelvis handla om analyser av vapen, narkotika och DNA. Veckans inlägg handlar om den sortens bevisning och hur den skiljer sig från annan form av bevisning som är vanlig i brottmål. Till vår hjälp har vi domaren Christoffer Démery.

Share Öppna i ny flik

Nytt avgörande om tillämpningen av vägransgrunden om utevarodomar i 2 kap. 3 § 6 arresteringsorderlagen

2022-12-13

 Överlämnande till Grekland för verkställighet av ett fängelsestraff enligt en europeisk arresteringsorder har vägrats i ett fall där domen har meddelats efter en förhandling där den dömde inte varit närvarande.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer man till livstids fängelse för mord på maka

2022-12-13

 Hovrätten har idag meddelat dom om bl.a. mord på en kvinna vars kropp påträffades nedgrävd i ett skogsområde utanför Svedala. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut i alla delar.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

2022-12-12

 Fråga om kraven för att bedriva äldreboende och hem för viss annan heldygnsvård är uppfyllda när sökanden tidigare bedrivit verksamheten utan tillstånd. (Mål nr 6203-22, 6205-22 och 6206-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1526-22, 1528-22 och 1529-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-12-12

 Fråga om rätten till ekonomiskt bistånd för kostnader för andrahandshyra är beroende av att uthyrningen godkänts av hyresvärd. (Mål nr 6442-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1343-22).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare förändringar i huvudförhandlingsplanen i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2022-12-12

 På begäran av parterna har tingsrätten beslutat att ställa in ytterligare två förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2022-12-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att syntetiska optioner som en anställd förvärvat från moderbolaget till hans arbetsgivare ska behandlas som värdepapper vid beskattningen, även om bolaget hade rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om han lämnade sin anställning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om vite vid olovligt byggande

2022-12-12

 Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat att det normalt får anses lämpligt att förena ett föreläggande om att vidta rättelse vid olovligt byggande med ett löpande vite.

Share Öppna i ny flik

Klart för ny domstolsbyggnad i Vänersborg

2022-12-09

 Regeringen har gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Vänersborg. Byggstarten är planerad till början av 2024 och med beräknad inflyttning under sommaren 2026.

Share Öppna i ny flik

Regeringen har gett klartecken för ny domstolsbyggnad i Borås

2022-12-09

 Regeringen har nu gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Borås. Byggstarten är planerad till våren 2023 och med beräknad inflyttning under sommaren 2025.