Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-03-04

 Den liechtensteinska associationsformen Anstalt, strukturerad som ett bolag, har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2020-03-04

 Vid omprövning av ett beslut att avvisa en ansökan har Försäkringskassan prövat ansökan i sak och avslagit den. Avslagsbeslutet har inte ansetts utgöra ett omprövningsbeslut i sakfrågan.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt skärper straffen för människorov

2020-03-04

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom mot fyra ungdomar i åldrarna 16 - 21 år för människorov och rån. Hovrättens dom innebär en skärpning i förhållande till tingsrättens dom. Straffvärdet för brotten uppgår enligt hovrätten till sex års fängelse för en vuxen person. Med hänsyn till de dömdas respektive ålder vid gärningarna varierar straffen från sluten ungdomsvård i ett år till fängelse i sex år. En av gärningsmännen döms också för ett annat rån.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2020-03-03

 Skatteverkets beslut att i folkbokföringen inte registrera ett i Island fastställt föräldraskap för en kvinna har ansetts inte strida mot rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Share Öppna i ny flik

20-årig man har dömts till 12 års fängelse för mord på man i Blackeberg

2020-03-03

 En 20-årig man har dömts för att med pistol ha skjutit ihjäl en man utanför dennes bostad i Blackeberg. Straffet har bestämts till 12 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i Kupolenskjutningen meddelas den 10 mars

2020-03-02

 De häktade personerna i målet om Kupolenskjutningen ska vara kvar i häkte. Dom kommer att meddelas kl. 11 den 10 mars 2020.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2020-03-02

 Ansökan om rättsprövning av regeringsbeslut gällande utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll .

Share Öppna i ny flik

Dom i Örebro tingsrätts mål B 6443-19

2020-03-02

 Örebro tingsrätt har idag meddelat dom mot den polisman som stått åtalad för bl.a. våldtäkt. Tingsrätten har frikänt polismannen från åtalet för våldtäkt men dömt honom för andra brott.

Share Öppna i ny flik

Vattenkraftsbolag måste betala miljardbelopp i fastighetsskatt

2020-02-28

 Ett stort antal bolag med anläggningar för vattenkraft har begärt att skattesatsen för fastighetsskatt ska sänkas bl.a. med hänvisning till att skattereglerna strider mot EU-rättens bestämmelser om statsstöd. Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att invändningarna inte utgör grund för att sätta ned skatten.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i det så kallade Parakkafallet

2020-02-28

 Hovrätten har den 27 februari 2020 avslutat huvudförhandlingen i det så kallade Parakkafallet.