Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om resegarantilagen

2023-01-19

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om en idrottsturnering kan anses utgöra en turisttjänst enligt 1 kap. 2 § 4 paketreselagen (2018:1217) som tillhandahålls deltagarna i turneringen (Mål nr 6588-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3269-21).

Share Öppna i ny flik

AIK Fotboll AB har brustit i hanteringen av insiderinformation – domstolen ändrar inte beslutet om sanktionsavgift

2023-01-18

 Finansinspektionen beslutade i april 2022 att AIK Fotboll AB:s hantering av insiderinformation vid en spelarförsäljning innebar en överträdelse av EU:s regelverk om marknadsmissbruk. Finansinspektionen påförde därför AIK Fotboll en sanktionsavgift om drygt en miljon kronor. Förvaltningsrätten i Stockholm ändrar inte det överklagade beslutet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkrav av bostadstillägg

2023-01-18

 Om det vid beräkning av hur mycket felaktigt utbetalt bostadstillägg en försäkrad ska återbetala ska beaktas vilken rätt till särskilt bostadstillägg den försäkrade skulle ha haft. (Mål nr 5089-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2891-21).

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring blir permanent och införs i hela landet

2023-01-18

 Arbetssättet snabbförfarande i brottmål blir nu permanent och införs i hela landet under året. Snabbförfarandet är ett samarbete i hela rättskedjan och kortar processen från brott till dom till i dagsläget cirka sju veckor.

Share Öppna i ny flik

Ny huvudförhandlingsplan i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2023-01-18

 Tingsrätten har tagit fram en ny plan för fortsättningen av huvudförhandlingen.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om bland annat människorov av en känd rapartist

2023-01-18

 Den 25 januari 2023 kl. 9.00 inleds den del av huvudförhandlingen som gäller bland annat ett påstående om människorov av en känd rapartist. Förhandlingen beräknas pågå även den 26 och den 31 januari 2023, se bifogad huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2023-01-18

 Fråga om vad som kan utgöra extraordinära kostnader enligt 5 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Mål nr 4569-4571-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7313-7315-21).

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information om huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget

2023-01-17

 Åklagaren har väckt åtal mot fem personer för inblandning i mord på Länsmanstorget den 7 juli 2022. Huvudförhandlingen inleds den 20 januari 2023 och beräknas pågå i nio dagar.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-01-17

 I rapporten ”Aldrig hört ordet … – vaddå rättsstat?” kommer det fram att sistaårselever på gymnasiet brister i sina kunskaper om vad en rättsstat är. Intresset för frågorna hos skoleleverna som tingsrätten träffar är däremot stort. Det är många gånger just domstolarnas självständighet och oberoende som skoleleverna tycker är intressanta och vill veta mer om. I veckans inlägg berättar vi mer om vad tingsrätten tar upp när vi träffar skolelever.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om bl.a. försök till mord i centrala Malmö

2023-01-17

 Tingsrätten frikänner en 21-årig man från försök till mord och försök till grov misshandel. Mannen döms i stället för misshandel tillsammans med en annan 21-årig man. En 25-årig kvinna döms för skyddande av brottsling. En tredje man frias helt.