Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende dödsskjutning i Borlänge.

2020-06-10

 Svea hovrätt har dömt den man som sommaren 2019 sköt en annan man till döds utanför Kupolen i Borlänge till 14 års fängelse för mord. Den man som överräckte mordvapnet har dömts till 10 års fängelse för medhjälp till mord. En kvinna har dömts för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-06-08

 

Vid inkomstbeskattningen är en person obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. om personen tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska vid bedömningen bl.a. beaktas om personen är svensk medborgare, hur länge personen var bosatt här och om denne har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk. Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter av betydelse.

Målet i Högsta förvaltningsdo...

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-06-08

 Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-06-08

 Remiss av förslag till föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen avslår skadeståndstalan

2020-06-08

 Patent- och marknadsdomstolen har idag avslagit en skadeståndstalan gällande angrepp på företagshemligheter, avtalsbrott och upphovsrättsintrång.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-06-05

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Det saknas skäl att ingripa mot upphandling av totalentreprenad för tvärbanan Kistagrenen

2020-06-05

 Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning av Trafiknämnden i Region Stockholms upphandling av totalentreprenad för tvärbanan Kistagrenen mellan Bromma flygplats och Helenelund. Efter att det spanska bolaget COMSA SAU (COMSA) ansökt om överprövning gör domstolen bedömningen att det inte finns skäl att förkasta den vinnande anbudsgivaren.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg

2020-06-05

 Ett uppdrag som programledare för ett radioprogram har huvudsakligen ansetts innefatta en överlåtelse av upphovsrätt och har beskattats med 6 procent mervärdesskatt (jfr RÅ 1999 ref. 9).

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk undersökning i fallet med Esmeralda

2020-06-05

 Norrköpings tingsrätt har idag förordnat att den 39-åriga kvinna, hemmahörande i Norrköping, som står under åtal för bl.a. mord och synnerligen grov misshandel på sitt barn Esmeralda ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Hon ska också stanna kvar i häkte eftersom det finns risk för att hon undandrar sig lagföring eller straff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-06-04

 Tillhandahållande av elsparkcyklar omfattas inte av den lägre mervärdesskattesats som gäller för personbefordran.