Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om folkbokföring

2020-05-27

 Beslut i mål om folkbokföring

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-05-26

 I veckans blogginlägg skriver domaren Britt Björneke om barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadsmål.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-05-26

 Rättsprövning av regeringsbeslut

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-05-26

 

Överprövning av avtals giltighet; fråga är om ändamålet med en ansökan om överprövning av avtals giltighet har förfallit när avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats. (Mål nr 1742-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3795-19).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-26

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Beslut om RPU i mål om mord och grov mordbrand i Tumba

2020-05-26

 Efter avslutad huvudförhandling har tingsrätten idag kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att den åtalade mannen har begått de i målet åtalade gärningarna. Tingsrätten har beslutat att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (RPU).

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten fastställer dom om inkomstskatt

2020-05-26

 Kammarrätten fastställer att medieföretaget LO Mediehus ska betala ytterligare inkomstskatt och moms för beskattningsåret 2015.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i mål om munskydd

2020-05-26

 Kammarrätten har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet om förbud att vid Serafens vård- och omsorgsboende utföra patientnära arbete utan visir i kombination med munskydd.

Share Öppna i ny flik

Ingen frihetsberövad efter dödsskjutningen på Råslätt

2020-05-26

 Tingsrätten har hävt häktningen efter att ha hållit en häktningsförhandling och konstaterat att misstankegraden inte höjts från den lägre graden skälig misstanke till på sannolika skäl misstänkt för mord.

Share Öppna i ny flik

Grundskolan MTH Utbildning i Hudiksvall förblir stängd

2020-05-26

 Skolinspektionen stängde i december 2019 grundskolan MTH Utbildning i Hudiksvall med ca 100 elever. Förvaltningsrätten har i en dom avslagit skolans överklagande vilket innebär att grundskolan MTH Utbildning i Hudiksvall förblir stängd.