Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Upphandling av ny domstolsbyggnad i Norrköping

2019-01-04

 Domstolsverket har genomfört en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling om en ny domstolsbyggnad för tingsrätten i Norrköping. Efter anbudsutvärdering kunde Domstolsverket strax innan jul lämna tilldelningsbeslut till den vinnande anbudsgivaren bestående av Serneke Projektutveckling Samhällsfastigheter AB tillsammans med fastighetsbolaget Vacse AB. Den nya domstolsbyggnaden kommer att...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om förberedelse till terroristbrott

2019-01-04

 Rättegången ???????????kommer att börja den 7 januari 2019 och hållas i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt. Totalt är tio dagar inplanerade den 7, 9, 16, 21, 24, 30 och 31 januari samt den 1,4 och 11 februari 2019.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för viaduktmordet

2019-01-04

 Tingsrätten dömer en 28-årig man för grov våldtäkt och mord på en jämnårig kvinna i Fagersta den 27 juli 2018. Mannen, som erkänt brotten, döms till fängelse på livstid. Han ska också betala skadestånd till kvinnans närmaste anhöriga.

Share Öppna i ny flik

Dom i större mål om bedrägerier och penningtvättsbrott

2019-01-02

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i ett större mål om bedrägerier och penningtvättsbrott. Brotten har i huvudsak gått till på det sättet att personer som annonserat på Blocket ringts upp av någon som sagt sig vilja köpa det som utannonserats och betala en handpenning. Annonsören har därefter blivit uppringd av en person som sagt sig ringa från säkerhetsavdelningen på personens bank....

Share Öppna i ny flik

Hovrätten slutar ta emot fax

2019-01-02

 Hovrätten har slutat skicka dokument via fax. Från och med 1 februari 2019 kommer hovrätten inte heller att ta emot dokument via fax.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en i Sverige obegränsat skattskyldig person, som hade tjänstgjort ombord på ett danskregistrerat fartyg, inte fick beskattas i Sverige på grund av att fartyget gått i internationell trafik under de aktuella resorna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

2018-12-28

 Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.

Share Öppna i ny flik

Dom i Huskvarnamålet – ej styrkt att tonåringarna har orsakat mannens död

2018-12-28

 Tingsrätten har idag dömt den tilltalade 16-åringen för grov misshandel och ofredande av den 48-årige utländske medborgaren. Påföljden har bestämts till sluten ungdomsvård fem månader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande grovt bedrägeri/grovt bokföringsbrott

2018-12-28

 Göteborgs tingsrätten dömer idag två män för försök till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott till fängelse i fyra år samt beslutar om näringsförbud och förverkande av egendom.

Share Öppna i ny flik

Beslut: Upphandling av ramavtal för tolkförmedlingstjänster begärdes överprövad med hänvisning till onormalt låga priser. Förvaltningsrätten avslog begäran. Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

2018-12-28

 En anbudsgivare begärde överprövning av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiets upphandling med syfte att teckna ramavtal för tolkförmedlingstjänster för statsförvaltningens räkning. Anbudsgivaren framförde bl.a. att vissa anbud borde förkastas på grund av onormalt låga priser. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog begäran i dom, vilken överklagades till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätte...