Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domstolarnas och domarnas oberoende i populisttider

2020-01-29

 Läs HFDs ordförande Helena Jäderbloms krönika i senaste numret av tidningen Advokaten:

Share Öppna i ny flik

Rättegången gällande grovt förtal är avslutad

2020-01-29

 Huvudförhandlingen i målet avslutades den 28 januari 2020 efter två förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 11 februari 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Bolag får inte förvärvstillstånd eftersom det inte är klarlagt att marken är avsedd för annat är jordbruk

2020-01-29

 Utanför Ängelholm ligger Nordens största e-handelskluster som idag omfattar en logistikyta om 77 000 kvadratmeter. Queenswall Två AB vill förvärva en fastighet i anslutning till befintliga handelskluster. Eftersom fastigheten inte ligger inom ett detaljplanerat område krävs tillstånd enligt jordförvärvslagen. För att bevilja tillstånd krävs antingen att fastigheten är avsedd för annat än jordbruk eller att det finns särskilda skäl.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål om dubbelmord i Sätra

2020-01-29

 Huvudförhandlingen angående två mord i Sätra den 10 april 2019 avslutades idag den 29 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Försäkringsbolag skadeståndsskyldigt vid oaktsam uppsägning av försäkring i förtid

2020-01-29

 En person som bedrev näringsverksamhet med boskapsskötsel m.m. och hade en företagsförsäkring, gjorde en polisanmälan om att ca 70 kor blivit stulna. Han kontaktade sedan sitt försäkringsbolag. Den förundersökning om stöld som inleddes lades ned. I stället blev försäkringstagaren själv misstänkt och mot sitt nekande åtalad för försök alternativt förberedelse till försäkringsbedrägeri. Försäkringsbolaget sade i det skedet upp försäkringen i förtid. Försäkringstagaren blev i en senare rättegång frikänd från anklagelserna. Högsta domstolen har nu kommit fram till att försäkringsbolaget är skadest...

Share Öppna i ny flik

Västra Götalands friskaste företag 2019

2020-01-29

 Göteborgs tingsrätt har utsetts till Västra Götalands läns friskaste företag i en tävling som arrangeras av Feelgood och går nu vidare som en av sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2019.

Share Öppna i ny flik

Rättegången gällande grovt förtal mot Ann-Sofie Hermansson är avslutad

2020-01-29

 Huvudförhandlingen i målet avslutades den 28 januari 2020 efter två förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 11 februari 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-01-28

 Slutanföranden i Uppsala tingsrätts mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby kommer att hållas den 12 februari 2020 kl. 09.00-16.00.

Share Öppna i ny flik

För kännedom.

2020-01-28

  Eskilstuna tingsrätt har beslutat att inte anställa någon sommarnotarie under 2020. 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-01-27

 Rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv som hänför sig till omsättning av tjänster i ett annat EU-land saknas när omsättningen är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet.