Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktningar i mål om mord

2020-11-13

 Tingsrätten har idag häktat två personer som bedöms vara på sannolika skäl misstänkta för mord. Brottet ska ha begåtts på Årstabron den 17 september 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd åt asylsökande

2020-11-13

 En utlänning som vistas på förläggning och som enligt bosättningslagen inte kan anvisas till en kommun, har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. även efter det att uppehållstillstånd beviljats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt och ersättning för kostnader

2020-11-13

 En förutsättning för att redovisning av mervärdesskatt som har debiterats felaktigt ska kunna ändras är att en kreditnota utfärdas. Det kravet har ansetts vara uppfyllt när säljaren har skickat kreditnotor till de adresser som kunderna uppgett vid köpet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tull och mervärdesskatt

2020-11-13

 

Ett företag har transporterat varor till Sverige, vilka omfattas av förmånstull enligt bestämmelser i ett avtal som unionen har ingått med tredje land, men har inte avslutat transiteringen på ett korrekt sätt och påförts tullskuld av Tullverket. Fråga om under vilka förutsättningar Tullverket får påföra tullskuld och hur tullskulden i så fall ska beräknas. Även fråga om skattskyldighet för mervärdesskatt. (Mål nr 6670-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 587...

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandlingar i mål om mord

2020-11-13

 Tingsrätten håller idag häktningsförhandlingar mot två personer i mål om mord på Årstabron den 17 september 2020.

Share Öppna i ny flik

Extra förhandlingsdag 13 november

2020-11-13

 Idag den 13 november hålls en extra förhandlingsdag i mål gällande försök till mord. Observera att förhandlingen äger rum i Stockholms tingsrätt, säkerhetssal 2 med start kl 10:00.

Share Öppna i ny flik

Domar i riskkapitalmål

2020-11-13

 Carried interests som betalats ut till följd av Participating Loan Agreements (PLA) ska beskattas enligt bestämmelserna i 57 kap. IL.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

2020-11-12

 

Aktivitetsersättning; fråga om det, när rätten till aktivitetsersättning vid deltidsstudier ska prövas, kan uppställas ett krav på samband mellan den försäkrades behov av att studera på deltid och den funktionsnedsättning som har föranlett den förlängda skolgången. (Mål nr 4276-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6947-19).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-11-12

 Regeringen har den 12 november 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-11-11

 Fråga om en förvaltare för huvudmannens räkning har rätt ta del av uppgifter hos överförmyndaren som rör ställföreträdarskapet och som omfattas av sekretess.