Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-04-27

 Veckans inlägg handlar om det utvecklingssamarbete som Sveriges Domstolar startar i Armenien. Syftet med utvecklingssamarbetet är att stärka förtroendet för de armeniska domstolarna. Inlägget är skrivet av Ludvig Becking som är internationell samordnare på Domstolsverkets enhet för internationella relationer. Vi på Södertörn tycker att det här samarbetet är särskilt intressant att följa eftersom vi har medarbetare som ingår i den svenska expertbasen.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för skada som uppstått på en grannfastighet vid borrning för bergvärme

2022-04-26

 I samband med borrningsarbete för bergvärme på en fastighet uppstod tryck i ett gammalt borrhål på grannfastigheten. Jord och lera sprutade upp och smutsade ned fasaden på en byggnad samt förstörde en grill. Högsta domstolen konstaterar att strikt skadeståndsansvar gäller i en sådan situation.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-04-25

 Remissvar avseende promemorian Erkännande av yrkeskvalifikationer för sjömän i inlandssjöfart

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-04-25

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd

Share Öppna i ny flik

Åtal gällande grov allmänfarlig ödeläggelse

2022-04-22

 Åklagaren har i dag väckt åtal mot tre personer gällande grov allmänfarlig ödeläggelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-04-22

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås bli styrelseordförande för Arbetsgivarverket

2022-04-21

 Arbetsgivarverkets medlemmar föreslår för regeringen att Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén ska utses som ny ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om underlåtenhet att avslöja brott

2022-04-21

 Den tilltalade filmade i hemlighet en våldtäkt mot barn. Eftersom han åtalades för kränkande fotografering kunde han inte dömas för underlåtenhet att avslöja våldtäkten.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord på Årstabron

2022-04-21

 Svea hovrätt har idag fastställt tingsrättens dom i målet angående ett mord på Årstabron i september 2020. Tingsrättens dom där två män dömdes till livstids fängelse för anstiftan av mord respektive mord samt en man dömdes till 14 års fängelse för mord ändras alltså inte.

Share Öppna i ny flik

Linköpings tingsrätt har i dag häktat två personer som på sannolika skäl misstänkta för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-04-20

 

De häktade är på sannolika skäl misstänkta för grovt sabotage mot blåljusverksamhet i Linköping den 17 april 2022. Åklagaren har fått tillstånd att meddela restriktioner. Åtal ska väckas senast den 4 maj 2022 kl. 11.00.