Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord, mordförsök och grov misshandel

2018-09-18

 Eksjö tingsrätt dömer idag en man för mord, mordförsök och grov misshandel. Mannen döms till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-09-18

 En persons aktier i ett fåmansföretag har ansetts vara kvalificerade då ägarna i ett annat fåmansföretag inte har ansetts vara utomstående ägare på grund av att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet i form av fondförvaltning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2018-09-18

 Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att förordna att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå (Mål nr 2768-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2751-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skjutning i Bromma i november 2017

2018-09-18

 En man sköts i november 2017 till döds med ett automatvapen efter en kort biljakt på Bällstavägen i Bromma. Hovrätten har i dag meddelat dom i målet. Hovrätten frikänner den person som i tingsrätten dömdes för mord och framkallande av fara för annan. Hovrätten frikänner även den person som i tingsrätten dömdes för medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-09-17

 Fråga om en myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att de skulle förstöras vid ett utlämnande. (Mål nr 3514-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4101-18).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt

2018-09-14

 Förhandsbesked om kupongskatt.

Share Öppna i ny flik

Mordet i Huskvarna

2018-09-14

 Göta hovrätt har beslutat att misstänkt 16-åring ska vara häktad för mord i Huskvarna

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2018-09-14

 Fråga om utgifter för åtgärder som innebär viss förbättring av en byggnad får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll om åtgärderna motsvarar vad som följer av den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden (Mål nr 2482-2485-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3934-3937-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-09-14

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det mål som i media benämns som "barnläkarmålet" inleds den 20 september

2018-09-14

 Den 20 september kl. 09.15 inleds huvudförhandlingen i det mål som i media kallas för "barnläkarmålet". Förhandlingen planeras att därefter pågå varje vecka fram till jul, tre dagar per vecka (måndag, tisdag, torsdag) samtliga dagar med början kl. 09.15.