Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-12-09

 Sekretess har inte hindrat att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer kvinna för grovt förtal av journalist

2019-12-09

 Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för grovt förtal av en manlig journalist. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 100 dagsböter. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen med sammanlagt 90 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Göteborgs tingsrätt upphör med fax

2019-12-09

 Göteborgs tingsrätts fax upphör den 1 januari 2020

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukersättning

2019-12-09

 Vid prövningen av rätt till sjukersättning ska inte bortses från rehabiliteringsåtgärder av det skälet att de bedöms kunna förbättra arbetsförmågan först efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.

Share Öppna i ny flik

Förlängd åtalsfrist i Motalamålet

2019-12-09

 Tingsrätten har idag omhäktat en man från Motala som är på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Han är numera på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och två fall av våldtäkt under perioden februari – maj 2017. Åklagaren ska väcka åtal senast den 30 december 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

2019-12-09

 Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kan förordnas som offentliga biträden och om ett sådant beslut är överklagbart. (Mål nr 2858-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 188-19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

2019-12-09

 Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kan förordnas som offentliga biträden och om ett sådant beslut är överklagbart. (Mål nr 2859-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 189-19).

Share Öppna i ny flik

Åtal har idag väckts för brott mot rikets säkerhet

2019-12-09

 Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten har idag väckt åtal för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Enligt åtalet har Sveriges tidigare ambassadör i Kina inlåtit sig i underhandling i diplomatisk angelägenhet med personer som företrädde kinesiska statens intressen. Den diplomatiska angelägenheten avsåg den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande 2019-12-09

2019-12-09

 Tingsrätten har i dag kl 11:00 meddelat dom i mål B 4839-14, i vilket åklagaren yrkat att två bolag skall åläggas företagsbot om 5 000 000 kr vardera. På uppdrag av det första bolaget höll det andra bolaget på med markberedning när den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 startade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om flyktingboende

2019-12-09

 Inget skadestånd för uteblivet flyktingboende på kryssningsfartyget Ocean Gala