Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-10-29

 Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Malung-Sälens kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-10-29

 Försäljning av ätbara kryddor och örter i kruka omfattas av den reducerade skattesatsen för livsmedel.

Share Öppna i ny flik

Tolkning av vitesundantag i ansvarsförsäkring

2018-10-29

 Ett vitesundantag i en ansvarsförsäkring har ansetts inte hindra en rätt till ersättning för skadestånd som motsvarar vite i ett tidigare kontraktsled.

Share Öppna i ny flik

Artist frias från åtal om hot mot tjänsteman via Instagram och Spotify

2018-10-29

 Stockholms tingsrätt har idag friat en artist från åtal om hot mot en polis via Instagram och Spotify. Tingsrätten har ansett att bevisningen inte räckt för att binda just honom till publiceringen av Instagraminlägget. I fråga om låten på Spotify har det inte bevisats att artisten hade uppsåt till ett allvarligt menat hot om våld. Åtalet har därför ogillats. Två nämndemän var skiljaktiga och...

Share Öppna i ny flik

Högskoleprovsmålet

2018-10-26

 Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal i det s.k. Högskoleprovsmålet (tingsrättens mål 1296-18)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

2018-10-26

 Fråga om namnet Ford är olämpligt som förnamn. (Mål nr 3189-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1226-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

2018-10-26

 Fråga om ett namn som består av en enstaka bokstav är olämpligt som förnamn. (Mål nr 4549-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7383-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-10-25

 Moduler som ett bolag har hyrt ut för uppställning som kontor har inte ansetts utgöra uthyrning av fast egendom.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om återställande av försutten tid

2018-10-25

 Återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut, C: 327-18

Share Öppna i ny flik

Inte grovt förtal att kalla en åklagare för ”negeråklagare"

2018-10-24

 Malmö tingsrätt har idag frikänt en person som var åtalad för grovt förtal efter att i en intervju ha kallat en åklagare för ”negeråklagare”. Tingsrätten understryker att uttalandet är mycket kränkande och i vissa fall kan vara straffbart som hets mot folkgrupp eller förolämpning. Med de värderingar som finns i dagens samhälle är det dock inte ett uttryck som gör att omgivningen missaktar den s...