Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domstolarna under press: nästan en halv miljon nya mål 2020

2021-02-22

 Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar som idag skickas till regeringen. Samtidigt ökade användningen av videoteknik stort och bidrog till att förhandlingar kunde genomföras trots pågående pandemi.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling inleds i Kungens kurva målet

2021-02-19

  Huvudförhandling inleds i Kungens kurva målet Tisdagen den 23 februari börjar förhandlingen i ett mål som handlar om ett mord och två mordförsök vid en bensinmack i Kungens kurva i januari 2020. Tre personer är åtalade i målet. Målet handläggs tillsammans med två andra mål och gemensamma huvudförhandlingar kommer att pågå fram till midsommarveckan. En huvudförhandlingsplan för Kungens kurva målet finns här.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2021-02-19

 Fråga om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och om vilken prövning som ska göras då en myndighet begär att få ta del av personuppgifter med stöd av bestämmelsen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om människoexploatering

2021-02-19

 I en dom som meddelats i dag frikänner hovrätten en man från åtal för människoexploatering och gör därmed en annan bedömning än tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Misstänkt inspelning under häktningsförhandling bakom stängda dörrar

2021-02-19

 Under en häktningsförhandling avseende grovt narkotikabrott igår upptäcktes en väska i salen när förhandlingen hade avslutats. Förhandlingen hade hållits bakom stängda dörrar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-02-18

 En ansökan om förhandsbesked har avvisats i den del frågeställningen avsett beskattning av arvode för uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag, eftersom denna fråga redan besvarats i Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Den presumtion för tjänstebeskattning hos ledamoten som enligt praxis gäller för styrelseuppdrag i aktiebolag har vidare ansetts gälla även vid uppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-02-18

 Regeringen har den 18 februari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Morddömd frias på grund av nödvärn

2021-02-17

 Svea hovrätt har idag friat en man som dömts för mord eftersom åklagaren inte har motbevisat att mannen sköt offret till döds i nödvärn.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten ändrar inte beslut om vargföryngring i Jämtland

2021-02-17

 Förvaltningsrätten har i en dom avslagit ett överklagande från tre samebyar i Jämtland. Beslutet rör omprövning av Naturvårdsverkets beslut från maj 2019 om miniminivåer för förekomsten av varg. I beslutet som samebyarna begärde att få omprövat fastställdes miniminivån för varg till en föryngring (tio vargar) för Jämtlands län.

Share Öppna i ny flik

Möt Kevin, domstolsvärd vid Kammarrätten i Stockholm

2021-02-16

 Kevin Almblom berättar om sitt uppdrag som domstolsvärd vid Kammarrätten i Stockholm.