Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala medier

2018-01-31

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat ett förbud och ett åläggande avseende otillbörlig marknadsföring mot en influencer i sociala medier. Enligt domstolen har influencern i sin blogg och på sitt Instagramkonto publicerat reklaminlägg utan att det har varit tillräckligt tydligt för läsaren att det var marknadsföring. Domstolen anser däremot inte att influencern felaktigt har utgett s...

Share Öppna i ny flik

Dan Eliasson avgår som rikspolischef

2018-01-31

 Dan Eliasson har utsetts till ny generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-01-30

 I veckans blogginlägg skriver rådmannen Kian Moazzez Amraée om BRÅ:s rapport Enhetligt dömande i tingsrätter, och ett föredrag som författaren höll för tingsrättens domare. Detta föredrag är en del i vårt arbete som pilotdomstol för jämställdhetsintegrering.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-01-30

 Prövningen av en statslös persons skyddsskäl bör i så stor utsträckning som möjligt likna den prövning som sker för personer med medborgarskap.

Share Öppna i ny flik

Dom: En revisors uppdrag som ledamot i en valberedning är inte förtroendeskadligt

2018-01-30

 Kammarrätten har bifallit ett överklagande från en revisor som tilldelats en disciplinpåföljd. Revisorsinspektionen hade tilldelat revisorn en disciplinpåföljd eftersom den ansåg att revisorns uppdrag i valberedningen på ett försäkringsbolag rubbade förtroendet för hans opartiskhet och självständighet. Förvaltningsrätten ändrade inte på beslutet. Kammarrätten bedömer däremot att uppdraget inte...

Share Öppna i ny flik

Press Release B 4708-17

2018-01-30

 The Prosecutor has now indicted in B 4708-17 regarding the events on Drottninggatan April 7, 2017. The court has issued summons against the accused and made the following preliminary plan for the main hearing.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande B 4708-17

2018-01-30

 Åklagaren har idag väckt åtal i B 4708-17 angående händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017. Tingsrätten har utfärdat stämning mot den tilltalade och gjort följande prelimininära översiktliga huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Rakhmat Akilov åtalas för terroristbrott på Drottninggatan i Stockholm

2018-01-30

 Rakhmat Akilov har den 7 april 2017 i Stockholm olovligen tagit och brukat lastbilen PNG037 på Adolf Fredriks kyrkogata. Därifrån har han via Holländargatan, Kammakargatan, Drottninggatan, Wallingatan, Holländargatan och Adolf Fredriks kyrkogata kört in med lastbilen på Drottninggatan i riktning mot Sergels Torg.

Share Öppna i ny flik

Dom: Sverigedemokratisk ungdom nekas statsbidrag

2018-01-30

 Kammarrätten i Stockholm avslår Sverigedemokratisk ungdoms överklagande om att tilldelas statsbidrag. Sverigedemokratisk ungdom, SDU, ansökte om statsbidrag för 2017 hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansökan avslogs liksom SDU:s överklagande till förvaltningsrätten. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att förbundet inte har visat att det i sin verksamhet...

Share Öppna i ny flik

Dom: En kommun kan inte överklaga Socialstyrelsens beslut att återkräva statsbidrag

2018-01-29

   Socialstyrelsen begärde att få tillbaka delar av ett statsbidrag en kommun fått, för att pengarna enligt Socialstyrelsen inte använts på rätt sätt. Kommunen överklagade återkravet. Frågan var om detta var ett beslut som överhuvudtaget gick att överklaga.   Det var enligt kommunen viktigt för rättsäkerheten för hela kommunsektorn att det gick att överklaga. Kammarrätten konstaterar att utifrån...