Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag meddelat dom om mordet vid Östra skolan i Katrineholm

2018-09-28

 Svea hovrätt har idag frikänt en man som i tingsrätten dömdes för mordet den 14 maj 2017 vid Östra skolan i Katrineholm. Hovrätten har i stället dömt honom för skyddande av brottsling, grovt brott, och grovt vapenbrott. En annan man har, precis som i tingsrätten, dömts för medhjälp till mordet men straffet har skärpts.

Share Öppna i ny flik

Klart för ny domstolsbyggnad i Malmö

2018-09-28

 Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden. Byggnaden är ritad av arkitekten Jakob Birk Nielsen vid Henning Larsen Architects. Byggstarten är planerad till andra halvåret 2019 med inflyttning under 2021.

Share Öppna i ny flik

Klart för ny domstolsbyggnad i Malmö

2018-09-28

 Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden. Byggnaden är ritad av arkitekten Jakob Birk Nielsen vid Henning Larsen Architects. Byggstarten är planerad till andra halvåret 2019 med inflyttning under 2021.

Share Öppna i ny flik

Klart för ny domstolsbyggnad i Malmö

2018-09-28

 Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden. Byggnaden är ritad av arkitekten Jakob Birk Nielsen vid Henning Larsen Architects. Byggstarten är planerad till andra halvåret 2019 med inflyttning under 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-09-27

 Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut 2017-04-26 rörande utvidgat strandskydd för Botkyrka kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

2018-09-27

 Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett visst förfarande i samband en ändring av ägarstruktur. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2018-09-27

 Frågan rör inkomstskatt. Prövningstillstånd meddelas till följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 4815-17 och 4816-17 (Mål nr 4817-17--4841-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3019-3021-16, 3026-3031-16, 3033-16, 3035-16, 3039-16 och 3041-3052-16).

Share Öppna i ny flik

Man döms för bland annat grovt olaga hot och misshandel i Ängelholm

2018-09-27

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som kastade två stycken attrapper av brandbomber, s.k. molotovcocktails, mot en restaurang i Ängelholm. Mannen döms för misshandel, grovt olaga hot, skadegörelse, brott mot knivlagen och våldsamt motstånd till ett och ett halvt års fängelse. Han utvisas också ur riket.

Share Öppna i ny flik

Den nya sexualbrottslagstiftningen - nytt inlägg på domarbloggen!

2018-09-25

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Christine Stridsberg om den nya sexualbrottslagstiftningen som i media ofta har kallats för ”samtyckeslagstiftningen”.

Share Öppna i ny flik

Passiv lagring av ett datorprogram sedan en licens upphört utgjorde inte upphovsrättsintrång

2018-09-25

 En passiv lagring av ett datorprogram utan att något exemplar framställs genom användning utgör inte ett förfogande av programmet som omfattas av upphovsmannens ensamrätt. En sådan lagring utgör därför inget upphovsrättsintrång.