Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2020-09-17

 Regeringen har den 17 september 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Casinomålet

2020-09-16

 Det s.k. Casino-målet, B 1187-20, där ett mycket stort antal personer runt om i landet dömts av Uppsala tingsrätt för bedrägeri- och penningtvättsbrott avslutades i dag i Svea hovrätt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om grovt narkotikabrott i Vårberg inleds

2020-09-16

 Åklagare har idag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot 23 personer i ett mål som rör grovt narkotikabrott, människohandel m.m. begånget bl.a. i Vårberg. Huvudförhandling påbörjas den 22 september 2020 och beräknas pågå fram till jul. Förhandlingen hålls i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-09-16

 En utlänning som utvisats på livstid av allmän domstol behöver inte utvisas även av Migrationsverket.

Share Öppna i ny flik

Nytt på domarbloggen!

2020-09-15

 På grund av tidigare tekniska problem och svårigheter att läsa de två senaste veckornas blogginlägg publicerar vi dem nu på nytt.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-09-15

 Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Share Öppna i ny flik

Två män döms för dödsskjutningen i Råcksta

2020-09-15

 Svea hovrätt har i dag dömt två män för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i augusti 2019 i Råcksta. En av männen döms även för medhjälp till försök till mord i Nacka i september 2019. Straffet bestäms till 16 års fängelse för den man som döms för båda händelserna och till 12 års fängelse för den andre mannen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-09-14

 Dom i mål om ekonomiskt bistånd

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Telia-målet

2020-09-14

 Den 21 september påbörjar Svea hovrätt huvudförhandlingen i ett mål om bestickning, grovt brott. Förhandlingen beräknas pågå till december.

Share Öppna i ny flik

Kommunbeslut om förbud mot bön på arbetstid upphävs

2020-09-11

 Förvaltningsrätten i Malmö upphäver Bromölla kommuns beslut om förbud mot bön på arbetstid. Kommunens beslut anses strida mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.