Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om banktjänstemän

2020-07-01

 Tingsrätten frikänner de tre banktjänstemän som varit åtalade för osant intygande. De hade i ett rekommendationsbrev uttalat sig fördelaktigt om den man som nyligen dömts vid tingsrätten för omfattande bedrägerier. Enligt tingsrättens mening hade en av de bankanställda inte uppsåt att lämna osanna uppgifter. De båda andra frikänns på grund av att brotten är preskriberade.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om nekad utbetalning av stöd och avvisad talan i mål om återkrav av stöd

2020-07-01

 

Fråga om Arbetsförmedlingens beslut om återkrav kan prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt uttryckligt överklagandeförbud inte får överklagas. (Mål nr 1674-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3597-19).

Share Öppna i ny flik

I Högsta domstolens mål T 4238-19 ang skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800) meddelas dom den 3 juli 2020

2020-07-01

 T 4238-19

Share Öppna i ny flik

Mats Melin leder coronakommissionen

2020-06-30

 Statsminister Stefan Löfven presenterade den 30 juni den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin. Ordförande i kommissionen blir Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011–2018.

Share Öppna i ny flik

”Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan”

2020-06-30

 Åklagarmyndigheten har idag inkommit med en bevistalan avseende en händelse den 30 mars 2020 vid Utmarksskolan i Göteborg där en ung pojke avled.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn enligt stiftelselagen

2020-06-30

 Fråga om en länsstyrelses befogenhet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet enligt stiftelselagen meddela respektive återkalla ett s.k. förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-06-29

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa ärende 2020/198-54.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om psykiatrisk tvångsvård

2020-06-29

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller betydelsen av avsaknad av en samordnad vårdplan vid prövningen av en ansökan om att öppen psykiatrisk tvångsvård ska fortsätta (Mål nr 1361-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 408-20).

Share Öppna i ny flik

Domar mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-06-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål bedömt att ett friskvårdsbidrag som används för fortsättningskurs i hästkörning respektive träning i fält- och westernskytte utgör skattefria personalvårdsförmåner.

Share Öppna i ny flik

Mord eller självmord?

2020-06-29

 Även hovrätten kommer fram till att den kvinna i Blekinge som avled till följd av att ett buntband dragits hårt åt runt halsen inte begick självmord utan blev mördad av sin man.